Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de collectieve procedures, de stuitingsbrief en het akkoord met Allianz.

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een email naar vragen@woekerpolis.nl.

Over de collectieve procedures

Is mijn vordering verjaard?

Nee, uw vordering is niet verjaard. Dit komt omdat de Vereniging Woekerpolis.nl de verjaring collectief heeft gestuit. Als lid van de vereniging profiteert u daarvan. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Hoe kan ik deelnemen aan de collectieve procedures?

Door aanmelding bij de vereniging doet u automatisch mee met de collectieve procedures.

Mijn polis is beëindigd. Kan ik nog meedoen?

Ja dit kan. Ook als uw polis is beëindigd kunt u meedoen met de collectieve procedures. Let op: de verjaringstermijn voor uw vordering bedraagt in dit soort zaken gewoonlijk 5 jaar. Als uw polis meer dan 5 jaar geleden is beëindigd en u heeft eerder geen stuitingsbrief verstuurd, dan is uw vordering waarschijnlijk verjaard en kunt u niet meer meedoen. Voorkom elk risico op verjaring en verstuur vandaag nog een stuitingsbrief naar uw aanbieder.

Hoe staat het met de collectieve procedure tegen mijn aanbieder(s)?

Kijk hier voor een overzicht van de lopende procedures en de tot nu toe bereikte resultaten. Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn in de zaak tegen uw aanbieder dan ontvangt u daar rechtstreeks bericht over.

Wat moet ik doen als mijn verzekeraar wil compenseren?

U kunt de compensatie accepteren, maar wij waarschuwen u om vooral niets te tekenen. Hiermee doet u afstand van uw rechten en kunt u geen aanspraak meer maken op een hogere vergoeding. Wij blijven namelijk doorprocederen voor een reële schadevergoeding.

Wat moet ik doen als ik niet meer alle gegevens heb?

Het beste kunt u telefonisch contact opnemen met uw tussenpersoon of de klantenservice van uw verzekeringsmaatschappij. Vraag om een kopie van uw polis en/of andere ontbrekende stukken.

U kunt ook onze voorbeeldbrief gebruiken om uw stukken op te vragen bij uw bank of verzekeraar.

Mijn verzekeraar geeft aan dat ik geen woekerpolis heb, wat nu?

Veel verzekeraars zeggen dat jouw polis geen woekerpolis is, terwijl dat wel het geval is. Met onze woekerpolischecker kun je heel snel zien of je een woekerpolis hebt.

Over de stuitingsbrief

Moet ik een stuitingsbrief versturen?

Nee, dit is niet nodig. Uw vordering op de verzekeringsmaatschappij is niet verjaard. Dit komt omdat de Vereniging Woekerpolis.nl de verjaring collectief heeft gestuit. Als lid van de vereniging profiteert u daarvan. Aanmelden is nog steeds mogelijk.

Het is ook niet nodig om een stuitingsbrief te sturen naar de tussenpersoon bij wie je je woekerpolis hebt afgesloten. Alleen indien je elke 5 jaar sinds je bekend bent geworden met je vordering op de tussenpersoon een stuitingsbrief hebt gestuurd, heeft het zin om dit te blijven doen.

Wat moet ik doen met mijn huidige woekerpolis?

U doet er verstandig aan om de zaak niet op zijn beloop te laten. Laat u daarom zo snel mogelijk adviseren door een deskundige zodat u weet wat u in uw situatie het beste kunt doen.

Ik heb mij aangemeld bij de Vereniging Woekerpolis.nl, wat moet ik nu doen?

Zodra wij uw dossier hebben bekeken en wij daartoe aanleiding zien, zullen wij aanvullende gegevens bij u opvragen. Indien wij stukken van u nodig hebben, verneemt u van ons om welke stukken dit gaat en op welke wijze wij deze stukken van u willen ontvangen.

Over akkoord Allianz

Is er een akkoord bereikt?

Op 27 juni 2017 hebben wij samen met ConsumentenClaim en Stichting Woekerpolisproces een akkoord bereikt met Allianz over een tegemoetkomingsregeling.

Welke merken/labels vallen onder regeling?

De regeling geldt voor beleggingsverzekeringen van Abbey Leven, Allianz, Royal Nederland, Universal Leven en Zwolsche Algemeene.

Moet over de tegemoetkoming belasting worden betaald?

Over de fiscale gevolgen van de tegemoetkoming kunnen wij geen uitspraak doen. Dit hangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan het beste contact worden opgenomen met de eigen adviseur of de belastingdienst.

Ik heb een Allianz-polis, maar ik ben nog niet aangemeld. Kan ik nog meedoen?

Aanmelden bij ons, ConsumentenClaim of Stichting Woekerpolisproces met polissen van Allianz is sinds 27 juni 2017 niet meer mogelijk.

Let op: Aanmelden met polissen van andere verzekeraars kan nog wel.

Over regeling Achmea

Welke polissen vallen onder de regeling?

De schikking heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en alle rechtsvoorgangers, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden. 

Om mee te doen, moest u voor 2 februari 2024 om 12.00 uur zijn aangemeld als deelnemer bij de Vereniging Woekerpolis.nl, de Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces of Wakkerpolis. 

Ik heb mij al aangemeld. Wat moet ik nu doen?

Heeft u een polis aangemeld die valt onder de schikking, dan ontvangt u vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast uw aanmelding op  in uw dossier  en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan voor een snellere afhandeling van aanmelding. 

Wanneer krijg ik bericht?

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening moeten maken.  

Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en starten we met het betalen van de vergoedingen. We denken dat de afhandeling hiervan geruime tijd gaat duren. 

Hoeveel krijg ik?

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen verschillende producten onder de regeling. 

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal enkele honderden euro’s en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro. 

De komende maanden werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel.  

Kan ik mij nog aanmelden?

Nee, dat is sinds 2 februari 2024 niet meer mogelijk.  

De gemaakte afspraken door de belangenorganisaties gelden alleen voor de aangesloten deelnemers. 

Bent u niet aangemeld, maar denkt u wel recht te hebben op een compensatiebedrag. Neem dan contact op met Achmea. De verzekeraar treft een voorziening voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties en die niet eerder een vergoeding ontvingen. 

Waarom is de schikking alleen voor deelnemers?

Dat komt door de hoge kosten om te kunnen procederen. De Vereniging Woekerpolis.nl zou bij voorkeur compensatie afdwingen voor alle gedupeerden, maar dat is in de praktijk meestal onhaalbaar vanwege de hoge juridische kosten. 

Wij kunnen en willen deze kosten niet op onze leden afwentelen. Daarom vragen we gedupeerden zich aan te melden bij Vereniging Woekerpolis.nl. Hiermee proberen we een zo goed mogelijk resultaat te behalen voor een zo groot mogelijke groep. 

Een bijkomend voordeel van deze methode is dat het sluiten van een goede deal meestal sneller gaat dan procederen. De afgelopen jaren hebben we al onze communicatiemiddelen ingezet om gedupeerden op te roepen zich bij ons te melden. 

Moet over de vergoeding belasting worden betaald?

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de eigen (belasting)adviseur. 

Wat gebeurt er met de lopende procedure?

Een onderdeel van de overeenkomst is de afspraak dat alle lopende juridische procedures worden stopgezet. Dit gebeurt nadat de schikking definitief is geworden. Hiervoor is het noodzakelijk dat 90% van de deelnemers akkoord gaat met de regeling. 

Wat gebeurt er als niet iedereen akkoord gaat?

De partijen hebben afgesproken dat de regeling doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat. 

Als er minder dan 90% akkoord gaat, dan kan de overeenkomst tussen Achmea en de belangenorganisaties vervallen. In dat geval is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan verder gaan. De uitkomst daarvan is onzeker. 

Wat is finale kwijting?

Als u akkoord gaat met de regeling, dan geeft u hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat u afstand doet van uw rechten om te procederen. 

Over regeling a.s.r. en Aegon

Welke polissen vallen onder de regeling?

De regeling heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars a.s.r. en Aegon, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden.

Hieronder vallen ook de polissen van de rechtsvoorgangers van deze maatschappijen. Bekende rechtsvoorgangers zijn Amev, Generali, Interlloyd en Spaarbeleg.

Het gaat om ongeveer 300 producten, waaronder ABC Spaarplan, Fundplan, Koersplan, Levensloop, Levensplan en Waerdye.

Wat is de relatie tussen a.s.r. en Aegon?

Op 2 oktober 2023 zijn Aegon en a.s.r samen gegaan onder de naam a.s.r..

Ik heb me al aangemeld. Wat moet ik nu doen?

Heeft u een polis aangemeld die valt onder de regeling. U ontvangt vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast uw aanmelding in uw dossieromgeving en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan.

Wanneer krijg ik bericht?

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening maken. We verwachten dat de afhandeling minstens enkele maanden gaat duren.

Ik heb een mail ontvangen waarin is aangegeven dat mijn gegevens worden gedeeld met a.s.r., waarom is dit?

Het delen van uw gegevens met a.s.r. is noodzakelijk om de hoogte van uw compensatie te berekenen. In de mail heeft u de mogelijkheid om via een opt-out verklaring aan te geven dat u niet wilt dat uw gegevens gedeeld worden met a.s.r. Let op: als u ervoor kiest uw gegevens niet te delen, verliest u uw recht op compensatie.

Hoeveel krijg ik?

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen 300 verschillende producten onder de regeling.

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. Per polishouder is het bedrag minimaal een paar honderd euro. Dat kan in een enkel geval oplopen naar  zo’n tienduizend euro.

De komende periode werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel.

Waar is de regeling op gebaseerd?

A.s.r., Aegon en vele andere verzekeraars hielden in het verleden in sommige gevallen te hoge kosten in op beleggingsverzekeringen. Deze verzekeringen brachten hierdoor niet het resultaat wat je ervan mocht verwachten. Het gaat om een combinatie van ingehouden provisie, maatschappijkosten, beleggingskosten en overlijdensrisicopremie.

Veel polishouders hebben zich de afgelopen jaren bij ons aangemeld. Voor deze deelnemers is nu deze regeling getroffen.

Ik ben gecompenseerd in het verleden? Geldt de regeling ook voor mij?

Deze regeling is van toepassing voor iedereen die is aangesloten bij een van de claimorganisaties die deze overeenkomst ondertekend hebben. De vergoeding komt bovenop eventueel uitgekeerde compensaties.

Wanneer wordt de vergoeding uitgekeerd?

Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en wordt gestart met het uitkeren van vergoedingen.

Kan ik mij nog aanmelden?

Nee, dat is niet meer mogelijk. Bent u niet aangemeld, maar denkt u wel recht te hebben op een tegemoetkoming. Neem dan contact op met a.s.r.

Wat verdient Vereniging Woekerpolis.nl aan de regeling?

De regeling is op basis van een no cure no pay vergoeding voor aangesloten klanten. Hiervan gaat een deel naar Vereniging Woekerpolis.nl en een deel naar andere belangenbehartigers.

Moet de vergoeding belasting worden betaald?

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met de eigen (belasting)adviseur.

Wat gebeurt er met de lopende procedures?

Een onderdeel van de overeenkomst is de afspraak dat alle lopende juridische procedures worden stopgezet. Dit gebeurt nadat de schikking definitief is geworden. Het is noodzakelijk dat 90% van de deelnemers akkoord gaat met de regeling.

Wat gebeurt er als niet iedereen akkoord gaat?

De partijen hebben afgesproken dat de regeling alleen doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat.

Als er minder dan 90% akkoord gaat, dan vervalt de overeenkomst tussen ASR en de belangenorganisaties en daarmee is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan verder gaan. De uitkomst daarvan is onzeker.

Wat is finale kwijting?

Als u akkoord gaat met de regeling, dan geeft u hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat u afstand doet van uw rechten om te procederen.

Ik heb een beleggingsverzekering (gehad) bij een andere maatschappij. Komt hiervoor ook een regeling?

Wij hopen door deze stap van a.s.r./Aegon dat ook andere maatschappijen met ons in gesprek gaan. Inmiddels hebben we een regeling getroffen met a.s.r./Aegon, Achmea en Nationale-Nederlanden.

Mijn vraag staat er niet bij

Stuur in dat geval uw vraag naar vragen@woekerpolis.nl. Mocht u uw vraag aan een medewerker willen voorleggen dan kan dat via telefoonnummer: 0900 650 05 00. Dat kan van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00 uur.

Over regeling Nationale-Nederlanden

Welke polissen vallen onder de regeling?

De schikking heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars: ABN Amro Levensverzekering, Delta Lloyd en NN, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden.

De beleggingsverzekeringen van deze verzekeraars werden vroeger ook onder andere namen aangeboden. De meest bekende zijn Arenda, Erasmus, Industrieel Assurantie Kantoor (IAK), ING Bank, Nationaal Spaarfonds, Ohra, Postbank, RVS, Vola en Westland Utrecht.

De polissen moesten voor 9 januari 2024 zijn aangemeld bij Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim, de Consumentenbond, Stichting Woekerpolisproces, of Wakkerpolis.

Ik heb me al aangemeld, wat moet ik nu doen?

Heeft u een polis aangemeld die valt onder de schikking? U ontvangt dan vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast uw aanmelding in uw dossier en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan.

Wanneer krijg ik bericht?

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening moeten maken. Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en starten we met het betalen van de vergoedingen. We denken dat de afhandeling hiervan minstens een jaar gaat duren.

Hoeveel krijg ik?

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen verschillende producten onder de regeling.

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal 500 euro en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

De komende maanden werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel.

Ik ben al gecompenseerd in het verleden. Geldt de regeling ook voor mij?

Deze regeling is van toepassing voor iedereen die is aangesloten bij een van de belangenorganisaties die deze overeenkomst ondertekend heeft.

De vergoeding komt bovenop eventueel uitgekeerde compensaties uit de Tegemoetkomingsregeling voor Nationale-Nederlanden of de ‘Stichtingsakkoorden’ voor Delta Lloyd en ABN Amro Levensverzekering.

Kan ik mij nog aanmelden?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

De gemaakte afspraken door de belangenorganisaties gelden alleen voor de aangesloten deelnemers.

Bent u niet aangemeld, maar denkt u wel recht te hebben op een compensatiebedrag? Neem dan contact op met NN. De verzekeraar treft een voorziening voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties die niet eerder een vergoeding ontvingen.

NN heeft binnenkort meer informatie hierover online beschikbaar en komt met een apart telefoonnummer.

Moet over de vergoeding belasting worden betaald?

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw eigen (belasting)adviseur.

Wat gebeurt er met de lopende procedure van Vereniging Woekerpolis.nl?

Een onderdeel van de overeenkomst is dat alle lopende juridische procedures worden stopgezet. Dit gebeurt nadat de schikking definitief is geworden. Het is noodzakelijk dat 90% van de deelnemers akkoord gaat met de regeling.

Wat gebeurt er als niet iedereen akkoord gaat?

De partijen zijn overeengekomen dat de regeling doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat.

Als minder dan 90% akkoord gaat, dan kan de overeenkomst tussen Nationale-Nederlanden en de belangenorganisaties vervallen. In dat geval is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan voortgezet worden. De uitkomst daarvan is onzeker.

Wat is finale kwijting?

Als u akkoord gaat met de regeling, dan geeft u hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat u afstand doet van uw rechten om te procederen.

Ik heb een beleggingsverzekering (gehad) bij een andere maatschappij. Komt hiervoor ook een regeling?

Wij hopen dat deze stap van Nationale-Nederlanden ook andere maatschappijen aanspoort met ons in gesprek te gaan. Inmiddels hebben we een regeling getroffen met a.s.r./Aegon, Achmea en Nationale-Nederlanden.

Over regeling Reaal

Welke polissen vallen onder de regeling?

De schikking heeft betrekking op beleggingsverzekeringen van de verzekeraars Reaal, Zwitserleven en alle rechtsvoorgangers, waarop in het verleden mogelijk te hoge kosten zijn ingehouden.

Voorbeelden van rechtsvoorgangers zijn Europelife, SNS, TVM, Univé en Winterthur. Bekijk het overzicht van alle merknamen.

Om mee te doen, moest u voor 15 februari 2024 zijn aangemeld als deelnemer bij Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim, de Consumentenbond, Stichting Woekerpolisproces of Wakkerpolis.

Ik heb me al aangemeld, wat moet ik nu doen?

Heeft u een polis aangemeld die valt onder de schikking? U ontvangt dan vanzelf bericht over de afhandeling. Controleer wel alvast uw aanmelding in uw dossier en vul de eventueel ontbrekende gegevens aan.

Wanneer krijg ik bericht?

Dat is nog niet te zeggen. Het gaat om veel polishouders, waarbij we steeds een persoonlijke berekening moeten maken. Zodra 90% van de deelnemers akkoord gaat met het voorstel, is de overeenkomst tussen de partijen definitief en starten we met het betalen van de vergoedingen. We denken dat de afhandeling hiervan minstens een jaar gaat duren.

Hoeveel krijg ik?

Dat is nog niet te zeggen. Er vallen verschillende producten onder de regeling.

Het exacte bedrag hangt af van het soort product, de productcategorie, de looptijd, de inleg en de betaalde premie. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal 500 euro en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

De komende maanden werken we dit uit en ontvangt iedereen een passend voorstel.

Kan ik mij nog aanmelden?

Nee, dat is sinds 15 februari 2024 niet meer mogelijk.

De gemaakte afspraken door de belangenorganisaties gelden alleen voor de aangesloten deelnemers.

Bent u niet aangemeld, maar denkt u wel recht te hebben op een compensatiebedrag. Neem dan contact op met Reaal. De verzekeraar treft een voorziening voor schrijnende gevallen en voor klanten die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties en die niet eerder een vergoeding ontvingen. Aanmelden hiervoor kan op de website van Reaal.

Wat verdient Vereniging Woekerpolis.nl aan de regeling?

De regeling is op basis van een no cure no pay vergoeding voor aangesloten klanten. Hiervan gaat een deel naar Vereniging Woekerpolis.nl en een deel naar andere belangenbehartigers.

Moet over de vergoeding belasting worden betaald?

We kunnen hierover geen uitspraken doen, omdat het afhangt van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kunt u het beste contact opnemen met uw eigen (belasting)adviseur.

Wat gebeurt er als niet iedereen akkoord gaat?

De partijen zijn overeengekomen dat de regeling doorgaat als minimaal 90% van de deelnemers hiermee akkoord gaat.

Als minder dan 90% akkoord gaat, dan kan de overeenkomst tussen Nationale-Nederlanden en de belangenorganisaties vervallen. In dat geval is er geen aanbod voor consumenten. De juridische procedure zal dan voortgezet worden. De uitkomst daarvan is onzeker.

Wat is finale kwijting?

Als u akkoord gaat met de regeling, dan geeft u hiervoor finale kwijting. Dat betekent dat u afstand doet van uw rechten om te procederen.