Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over de collectieve procedures, de stuitingsbrief, het akkoord met Allianz en de uitspraak over Aegon.

Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een email naar vragen@woekerpolis.nl.

Over de collectieve procedures

Hoe kan ik deelnemen aan de collectieve procedures?

Door aanmelding bij de vereniging doet u automatisch mee met de collectieve procedures.

Mijn polis is beëindigd. Kan ik nog meedoen?

Ja dit kan. Ook als uw polis is beëindigd kunt u meedoen met de collectieve procedures. Let op: de verjaringstermijn voor uw vordering bedraagt in dit soort zaken gewoonlijk 5 jaar. Als uw polis meer dan 5 jaar geleden is beëindigd en u heeft eerder geen stuitingsbrief verstuurd, dan is uw vordering waarschijnlijk verjaard en kunt u niet meer meedoen. Voorkom elk risico op verjaring en verstuur vandaag nog een stuitingsbrief naar uw aanbieder.

Hoe staat het met de collectieve procedure tegen mijn aanbieder(s)?

Kijk hier voor een overzicht van de lopende procedures en de tot nu toe bereikte resultaten. Zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn in de zaak tegen uw aanbieder dan ontvangt u daar rechtstreeks bericht over.

Wat moet ik doen als mijn verzekeraar wil compenseren?

U kunt de compensatie accepteren, maar wij waarschuwen u om vooral niets te tekenen. Hiermee doet u afstand van uw rechten en kunt u geen aanspraak meer maken op een hogere vergoeding. Wij blijven namelijk doorprocederen voor een reële schadevergoeding.

Wat moet ik doen als ik niet meer alle gegevens heb?

Het beste kunt u telefonisch contact opnemen met uw tussenpersoon of de klantenservice van uw verzekeringsmaatschappij. Vraag om een kopie van uw polis en/of andere ontbrekende stukken.

U kunt ook onze voorbeeldbrief gebruiken om uw stukken op te vragen bij uw bank of verzekeraar.

Over de stuitingsbrief

Moet ik een stuitingsbrief versturen?

Indien u lid bent van de Vereniging Woekerpolis.nl profiteert u van de collectieve stuiting van de vereniging. De Vereniging Woekerpolis.nl heeft als enige partij op tijd en op de juiste gronden de verjaring namens haar leden gestuit. Let op: U dient nog wel zelf een stuitingsbrief naar uw tussenpersoon te sturen!

Wat moet ik doen met mijn huidige woekerpolis?

U doet er verstandig aan om de zaak niet op zijn beloop te laten. Laat u daarom zo snel mogelijk adviseren door een deskundige zodat u weet wat u in uw situatie het beste kunt doen.

Waarom moet ik de stuitingsbrief versturen?

Als er geen actie wordt ondernomen, verjaart uw vordering na 5 jaar. Om dit te voorkomen heeft de vereniging als enige partij op tijd en op de juiste gronden de verjaring namens haar leden gestuit. Om hiervan te profiteren moet u wel lid worden van de vereniging. Klik hier om u aan te melden. Let op: U dient nog wel zelf een stuitingsbrief naar uw tussenpersoon te sturen!

Moet ik ook een stuitingsbrief versturen naar mijn tussenpersoon?

Indien uw product is afgesloten via een tussenpersoon, adviseren wij u deze een stuitingsbrief te sturen. De gegevens van de tussenpersoon waar u het product destijds heeft afgesloten, kunt u zonodig telefonisch bij uw aanbieder opvragen.

Ik heb mij aangemeld bij de Vereniging Woekerpolis.nl, wat moet ik nu doen?

Zodra wij uw dossier hebben bekeken en wij daartoe aanleiding zien, zullen wij aanvullende gegevens bij u opvragen. Indien wij stukken van u nodig hebben, verneemt u van ons om welke stukken dit gaat en op welke wijze wij deze stukken van u willen ontvangen. Tevens raden wij u aan, indien van toepassing, om voor iedere polis een stuitingsbrief naar de tussenpersoon te sturen.

Over akkoord Allianz

Is er een akkoord bereikt?

Op 27 juni 2017 hebben wij samen met ConsumentenClaim en Stichting Woekerpolisproces een akkoord bereikt met Allianz over een tegemoetkomingsregeling.

Welke merken/labels vallen onder regeling?

De regeling geldt voor beleggingsverzekeringen van Abbey Leven, Allianz, Royal Nederland, Universal Leven en Zwolsche Algemeene.

Moet over de tegemoetkoming belasting worden betaald?

Over de fiscale gevolgen van de tegemoetkoming kunnen wij geen uitspraak doen. Dit hangt af van de persoonlijke situatie en het fiscale regime wat van toepassing is. Voor vragen hierover kan het beste contact worden opgenomen met de eigen adviseur of de belastingdienst.

Ik heb een Allianz-polis, maar ik ben nog niet aangemeld. Kan ik nog meedoen?

Aanmelden bij ons, ConsumentenClaim of Stichting Woekerpolisproces met polissen van Allianz is sinds 27 juni 2017 niet meer mogelijk.

Let op: Aanmelden met polissen van andere verzekeraars kan nog wel.

Over uitspraak Aegon

Wat is de volgende stap in deze procedure?

De rechtbank heeft bepaald dat eerdere compensatie niet afdoende was en dat Aegon fout zat met de woekerpolissen. Dit is positief voor de mensen met een polis bij Aegon. Wij hebben Aegon opgeroepen om net als verzekeraar Allianz haar verantwoordelijkheid te nemen en in overleg te treden over een tegemoetkomingsregeling.

Geldt deze uitspraak ook voor Sprintplan?

Sprintplan is een aandelenleaseproduct en geen woekerpolis. ConsumentenClaim voert hiervoor een collectieve procedure, zie hier. Aanmelden voor de Sprintplanclaim is helaas niet meer mogelijk.

Ik heb mijn polis bij Aegon al afgekocht, kan ik nog meedoen?

Ook met een afgekochte polis kunt u meedoen, dit is geen enkel probleem.

Voor welke polissen geldt deze uitspraak?

De uitspraak gaat over het product Fundplan, Koersplan en het Vermogensplan. Dit zijn de meest verkochte producten van Aegon. Aangezien andere producten van Aegon vergelijkbare productvoorwaarden kennen, is de verwachting dat de uitspraak voor veel meer producten gaat gelden.

Ik ben nog niet aangemeld met deze polis, kan ik nog meedoen?

Aanmelden voor de Sprintplanclaim is helaas niet meer mogelijk.