Hefboomeffect

Het hefboomeffect komt alleen voor bij woekerpolissen van het type Universal Life.

Bij dit type product is de hoogte van de premie voor de overlijdensrisicodekking afhankelijk van de waarde van de polis. Is de polis veel waard dan is de premie laag. Is de polis weinig waard dan is de premie hoog.

Een voorbeeld maakt duidelijk hoe dit werkt

Een man van 30 jaar wil een bedrag van € 100.000,- voor zijn pensioen opbouwen. Mocht hij eerder komen te overlijden dan dient dit bedrag aan zijn partner te worden uitgekeerd. Na 2 jaar heeft hij € 3.000,- aan waarde opgebouwd. De overlijdensrisicoverzekering dient dan dekking te geven voor € 97.000,-. Na 20 jaar is de waarde van de polis € 60.000,-. De overlijdensrisicoverzekering hoeft nu nog maar dekking te geven voor een bedrag van € 40.000,-.

Als de beurs bovengemiddeld stijgt dan stijgt de waarde van de polis dubbelsnel. De waarde van de polis stijgt dan niet alleen doordat de onderliggende aandelen meer waard worden, maar ook doordat er minder premie voor de overlijdensrisicoverzekering nodig is. Deze versnelde toename in waarde wordt het hefboomeffect genoemd.

Er zit echter een keerzijde aan dit effect. Als de beurs sterk daalt dan daalt de waarde van uw polis dubbel zo snel. Er moet dan namelijk meer premie worden ingehouden. Deze daling kan vaak in de resterende looptijd van de polis niet meer worden goedgemaakt. Doordat aanbieders u nooit hebben gewaarschuwd voor het hefboomeffect zijn zij aansprakelijk voor de door u als gevolg hiervan geleden schade.

Inteereffect

Aan woekerpolissen worden jaarlijks kosten en premies door de aanbieder onttrokken. Als de onttrekkingen in een jaar hoger zijn dan de inleg en de eventuele waardestijging samen, dan is er sprake van interen. De polis wordt dan minder waard. Dit wordt het inteereffect genoemd. Als dit effect zich een aantal jaren achter elkaar voordoet, dan heeft dit desastreuze gevolgen voor de ontwikkeling van de waarde van de polis. Het is zelfs mogelijk dat de polis zichzelf helemaal “opeet” waardoor de waarde terugloopt tot nul.

Een oorzaak van het inteereffect is vaak de sterk stijgende premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Dit doet zich voor bij verzekerden op leeftijd. Hoe ouder u bent, hoe hoger de premie namelijk wordt. Ook kan het inteereffect worden veroorzaakt door het verlagen van de maandelijkse inleg of het stopzetten hiervan, het zogenaamde premievrij maken van de polis.

Doordat aanbieders u niet hebben gewaarschuwd voor het inteereffect zijn zij aansprakelijk voor de schade die u hierdoor heeft geleden.