Crashrisico

Een beleggingsverzekering maakt een hoger rendement dan dat er in de offerte van de verzekeraar staat. Toch is de opbrengst van de polis minder dan de helft.

Hoe kan dit?

De oorzaak blijkt te liggen in het crashrisico. Een grote koersdaling (crash) heeft een desastreus effect op de waardeontwikkeling van een polis. Het effect kan oplopen tot een verminderde opbrengst van maar liefst 56% (!) terwijl toch gemiddeld het door de klant verwachte rendement wordt gehaald.

Een voorbeeld maakt het duidelijk

Een echtpaar heeft een hypotheek van € 100.000,-. Voor de aflossing van de hypotheek sluiten zij een beleggingsverzekering af bij een verzekeraar. In de offerte van de verzekeraar staat dat in 20 jaar, bij een gemiddeld rendement van 8%, een kapitaal kan worden opgebouwd van € 100.000,-. Het echtpaar sluit de verzekering af en betaalt jaarlijks de afgesproken premie. In de 20 volgende jaren is het gemiddelde rendement van de onderliggende fondsen geen 8% maar 8,4%. Desondanks is de opbrengst van de polis maar € 44.000,- (56% minder dan beoogd). Doordat gedurende de looptijd zich een aantal crashes heeft voorgedaan is de waardeontwikkeling van de polis fors achtergebleven bij het benodigde bedrag. Ondanks dat er gemiddeld een hoger rendement is gemaakt dan waar de klant op had gerekend.

De Vereniging Woekerpolis.nl heeft onderzoek laten uitvoeren naar het effect van beurscrashes op de waardeontwikkeling van woekerpolissen. Belangrijke conclusies van de onderzoekers zijn:

  • Hoe groter de crash, des te minder levert de polis uiteindelijk op;
  • Voor het effect is het zeer bepalend wanneer de crash zich voordoet gedurende de looptijd van de polis. De kans is grofweg twee keer zo groot dat het effect negatief uitpakt dan positief;
  • Polissen met een zogenaamde hoog-laag constructie lopen een extra risico;
  • Gelet op de historie van de beurzen komen crashes met regelmaat voor. Het optreden van het crashrisico bij een beleggingsverzekering is dan ook voorzienbaar en reëel.
Crashrisico

Infographic crashrisico