Oorzaken lage waarde woekerpolis

Er zijn drie belangrijke oorzaken voor de tegenvallende waarde van uw woekerpolis:

  • Hoge én verzwegen kosten die door uw aanbieder zijn ingehouden
  • Tegenvallende resultaten op de beurs
  • Bijzondere effecten

De eerste twee spreken voor zich. De derde oorzaak voor de tegenvallende waarde van uw woekerpolis verdient een nadere toelichting. Uw aanbieder heeft namelijk in de meeste gevallen niet alleen verzwegen dat er hoge kosten op de polis werden ingehouden. Er zijn nog een aantal andere effecten waarover uw aanbieder u had moeten informeren:

Schade berekenen als gevolg van het fata morgana effect

Hieronder kunt u uw schade als gevolg van het fata morgana effect berekenen. Een toelichting van het fata morgana effect kunt u hier vinden. De gegevens die gevraagd worden kunt u overnemen van uw offerte. Heeft u de offerte niet meer in uw bezit? Vraag dan een kopie op bij uw aanbieder of tussenpersoon.

In de offerte staat bijvoorbeeld: indien de beurs jaarlijks met 10% stijgt dan kunt u door te beleggen in aandelen na 30 jaar een bedrag van € 100.000,- opbouwen. In dit voorbeeld is het doelkapitaal € 100.000, het type fonds ‘aandelen’, de rente 10% en de duur in jaren 30.

Na het invullen van deze gegevens klikt u op de knop ‘bereken’. Er wordt dan berekend wat het doelkapitaal in werkelijkheid is en de hoogte van uw schade.