Stuitingsbrief

Download hier uw stuitingsbrief

Waarom een stuitingsbrief?

Als u geen actie onderneemt dan verjaart uw vordering na 5 jaar. Om dit te voorkomen kunt u een zogenaamde stuitingsbrief versturen, waarmee de verjaring tijdelijk wordt stopgezet. Verstuur de stuitingsbrief zo snel mogelijk. Indien u lid bent van de Vereniging Woekerpolis.nl hoeft u alleen een stuitingsbrief naar de tussenpersoon te sturen. Bent u geen lid? Stuur dan ook een stuitingsbrief naar de aanbieder (meestal de verzekeringsmaatschappij).

In het verleden was collectieve stuiting van de verjaring niet mogelijk. Op 28 maart 2014 heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, bepaalt dat dit wél kan. De Vereniging Woekerpolis.nl heeft als enige partij op tijd en op de juiste gronden de verjaring namens haar leden gestuit. Om hiervan te profiteren moet u wel lid worden van de vereniging. Klik hier om u aan te melden. Let op: U dient dan nog wel zelf een stuitingsbrief naar uw tussenpersoon te sturen!

Hoe werkt de stuitingsbrief?

Als lid van de vereniging hoeft u de brief alleen te versturen naar de tussenpersoon, als u geen lid bent ook naar de aanbieder. U kunt de stuitingsbrief bovenaan deze pagina downloaden. Bij het versturen moet u de volgende zaken niet vergeten:

  • Vermeld de naam en het volledige adres van de tussenpersoon of aanbieder.
  • Vermeld polisnummer(s) en de naam van de polis(sen).
  • Verstuur de stuitingsbrief aangetekend naar de tussenpersoon of aanbieder.
  • Bewaar een kopie van de brief en het verzendbewijs.

Toelichting

  • Het is belangrijk dat u de brief aangetekend verstuurt, zodat niet later ontvangst van de brief ontkend kan worden.
  • De gegevens van de tussenpersoon waar u het product destijds heeft afgesloten, kunt u zonodig telefonisch bij uw aanbieder opvragen.

Bijna 5 jaar verstreken?

Is het bijna 5 jaar geleden dat u de eerste stuitingsbrief heeft verzonden? Dan is het belangrijk dat u vóór het verstrijken van deze termijn een nieuwe stuitingsbrief verstuurt. Met de onderstaande brief kunt u de verjaring voor een nieuwe periode van 5 jaar stuiten. De brief werkt op dezelfde manier als hierboven beschreven.

Download hier uw 2e stuitingsbrief

Tip: Nadat u de stuitingsbrief heeft ingevuld, kunt u deze ook inscannen en per e-mail versturen. Als u een ontvangstbevestiging krijgt dan weet u zeker dat uw brief goed is aangekomen. U bespaart op die manier de kosten van een aangetekende brief. Zorg er wel voor dat u de brief, uw e-mail en de ontvangstbevestiging uitprint en goed bewaart.