Brief behoud van rechten

Brief behoud van rechten Woekerpolis.nl

Let op! Doe geen afstand van uw rechten

Op de formulieren die uw aanbieder gebruikt, staat vaak een bepaling waarmee u afstand doet van uw recht op schadevergoeding of de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Zo kan het gebeuren dat u onbedoeld door het insturen van een dergelijk formulier al uw rechten verspeelt. Gebruik daarom altijd een begeleidende brief waarmee u uw rechten veiligstelt.

Hoe werkt de begeleidende brief?

U kunt de begeleidende brief hierboven downloaden. Bij het versturen moet u de volgende zaken niet vergeten:

  • Verstuur de brief aangetekend – tegelijkertijd met het formulier – naar de aanbieder van uw product.
  • Vermeld de naam en het volledige adres van de bank of verzekeringsmaatschappij.
  • Vermeld polisnummer(s) en naam van de polis(sen).
  • Noteer op het formulier zelf: “Zie begeleidende brief behoud van rechten”
  • Bewaar kopieën van de brief, het formulier en het verzendbewijs.

Toelichting

  • Het is belangrijk dat u de brief aangetekend verstuurt, zodat niet later ontvangst van de brief ontkend kan worden.