Modelbrieven

Vereniging Woekerpolis.nl heeft twee modelbrieven:

Behoud van rechten

Op de formulieren die jouw aanbieder gebruikt, kan een bepaling staan waarmee je afstand doet van jouw recht op schadevergoeding of de mogelijkheid om naar de rechter te stappen. Zo kan het gebeuren dat je onbedoeld door het insturen van een dergelijk formulier al jouw rechten verspeelt. Je kunt de zin ‘Ik doe geen afstand van recht en verleen u geen finale kwijting. Ik behoud me alle rechten voor.’  toevoegen aan het document wat je ondertekent.