Wat is een woekerpolis?

Een woekerpolis is een verzekering waar te hoge kosten op worden ingehouden. Dit komt vooral voor bij verzekeringen waarbij in aandelen wordt belegd. Deze zogenaamde beleggingsverzekeringen kunnen zijn verkocht als spaarproduct, maar ook bijvoorbeeld voor de aflossing van de hypotheek of als aanvulling op het pensioen.

Het gevolg van de hoge kosten is dat er op de einddatum te weinig geld beschikbaar is. Dit betekent dat een deel van de hypotheek niet kan worden afgelost of dat het pensioen veel lager uitvalt dan verwacht.

Voorbeeld

Jan de Vries is 55 jaar. Hij heeft 20 jaar geleden een hypotheek met een beleggingsverzekering afgesloten voor een bedrag van € 130.000. Volgens het laatste waardeoverzicht is de waarde van zijn beleggingsverzekering slechts € 29.000. Het ziet er dan ook niet naar uit dat hij over 10 jaar zijn hypotheek zal kunnen aflossen. Gelet op zijn leeftijd is het maar zeer de vraag of hij dan nog een nieuwe hypotheek zal kunnen afsluiten en of hij in zijn huis kan blijven wonen. De Vries zal in actie moeten komen om zijn verdwenen geld terug te krijgen.

 

Komt dit overzicht bekend voor?
Dan heeft u een woekerpolis.
Klik hier voor aanmelden