Doorbraak in woekerpolisaffaire

Amsterdam, 11 februari 2022

De Hoge Raad heeft op 11 februari 2022 in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl een positieve uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Het verweer van Nationale Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het hof Den Haag.

De Hoge Raad deed de uitspraak naar aanleiding van de vragen die het hof Den Haag had voorgelegd in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Voorzitter van de vereniging Ab Flipse: “Dit is een geweldige uitspraak voor iedereen in Nederland met een woekerpolis. De uitspraak geldt namelijk niet alleen voor Nationale Nederlanden, maar is op alle verzekeraars van toepassing. Dit is de doorbraak waar we al jaren op zitten te wachten.”

Voor de beoordeling of verzekeraars verplicht waren om aanvullende informatie te verstrekken bij de verkoop van beleggingsverzekeringen is volgens de Hoge Raad van belang of de informatie bij de polis voldoende duidelijk en nauwkeurig was, en of aanvullende informatie nodig was voor een goed begrip van de wezenlijke bestanddelen van de polis. Daarbij moet de rechtszekerheid voldoende worden gewaarborgd. De uitspraak van de Hoge Raad is in lijn met eerder afgegeven advies door de Advocaat Generaal.

Ab Flipse: ”Duidelijk is nu dat aanbieders van woekerpolissen hun klanten hadden moeten waarschuwen voor de risico’s van hun producten en met name voor de hoge kosten die op dit soort producten werden ingehouden.” Aanmelden bij de Vereniging Woekerpolis.nl is nog steeds mogelijk.

Link naar de uitspraak: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2022:166