Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens is van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. Vereniging Woekerpolis.nl verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke informatie
Om uitvoering te geven aan het lidmaatschap, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. Vereniging Woekerpolis.nl gebruikt deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om u persoonlijk te informeren over uw claim(s) middels e-mail, post en/of telefoon;
 • Om u onze nieuwsbrief te sturen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten;
 • Om u optimaal van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes of (panel)onderzoeken, gebruikmaakt van onze (mobiele) websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
 • Om de acties die uit de claims waarvoor u zich heeft aangemeld voortvloeien, uit te kunnen voeren.

U heeft wanneer u bij ons bent aangemeld recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. Aanpassingen of rectificaties kunt u na het ontvangen van uw persoonlijke log-in gegevens (met een zelfgekozen wachtwoord) zelfstandig doorvoeren in uw eigen dossier(omgeving). U kunt daar ook inzien welke persoonsgegevens wij van u hebben. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van gegevens.

E-mail
Middels e-mail houden wij u persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen in de claim(s) waarvoor u zich heeft aangemeld en nieuwe producten of diensten. Daarnaast ontvangt u circa 4 keer per jaar een algemene nieuwsbrief. Indien u deze niet wilt ontvangen, kunt u dit aangeven in uw digitale dossier.

Beveiliging gegevens
Vereniging Woekerpolis.nl neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers van Vereniging Woekerpolis.nl en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden
ConsumentenClaim B.V. verzorgt de ledenadministratie voor de Vereniging. De voor de ledenadministratie noodzakelijke gegevens van leden worden gedeeld met ConsumentenClaim. Conform de AVG is er een verwerkersovereenkomst met ConsumentenClaim.

Wij geven uw persoonsgegevens nooit door aan derden anders dan ConsumentenClaim, tenzij het noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten waarvoor u zich bij ons hebt aangemeld of als u ons daartoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wij zorgen ervoor dat deze partijen uw gegevens net zo zorgvuldig behandelen als wij dat doen.

Klacht
Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0900 – 6500 500 of een e-mail sturen naar vragen@woekerpolis.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op uw computer, smartphone of tablet plaatst tijdens uw bezoek aan de website. Wij gebruiken uitsluitend cookies om de website goed te laten functioneren en te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij functionele cookies en analytische cookies, die we plaatsen volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze cookies hebben weinig impact op uw privacy. De gegevens die in de cookies worden verzameld, zijn anoniem en delen wij niet met derden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken en de onlinedienstverlening gebruikersvriendelijk te maken voor de bezoeker. Deze cookies onthouden instellingen voor uw volgende bezoek. U hoeft dan bijvoorbeeld niet opnieuw dezelfde gegevens, zoals uw naam en adres, in te vullen in een online formulier.

Analytische cookies
Wij plaatsen analytische cookies van Google Analytics om anoniem statistische gegevens te verzamelen. Deze gegevens gebruiken we om de website en onze dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Omdat de gegevens na verzameling anoniem worden gemaakt, kunnen wij deze niet herleiden naar personen. Met analytische cookies verzamelen wij onder andere de volgende gegevens:

 • Het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • Hoe lang een bezoeker op onze website is;
 • Waar bezoekers naar zoeken (zoekopdrachten);
 • Gegevens over de browser en het apparaat waarmee bezoekers op onze website komen, zoals besturingssysteem en schermgrootte;
 • Hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen (bijvoorbeeld via een advertentie of een link in een e-mail).

Om zorgvuldige verwerking van de gegevens mogelijk te maken, hebben we de volgende maatregelen getroffen:

 • We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten; hierbij treft u de privacyverklaring van Google aan;
 • We hebben de laatste drie cijfers van uw IP-adres verwijderd;
 • We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wilt u niet dat wij uw bezoekgedrag op de website anoniem kunnen bijhouden? Dan kunt u een plugin van Google downloaden die dit voorkomt. De plugin is beschikbaar voor Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera. Deze instelling geldt dan voor alle websites die u bezoekt, dus niet alleen voor onze website.