Claimcode

De vereniging onderschrijft de claimcode. De tekst van de code kunt u hier downloaden.

Claimcode 2019

Uitbreiding op de claimcode

De vereniging ziet onderschrijving van de claimcode als een minimale basisvoorwaarde waaraan stichtingen of verenigingen die zich inzetten voor grote groepen gedupeerden moeten voldoen. Naast de voorwaarden uit de code heeft de vereniging zich gecommitteerd aan de volgende aanvullende eisen:

1. Verbod op een verplichte entree fee

2. Verplichte controle van de jaarstukken door een registeraccountant

3. Volledige financiële transparantie naar de leden

4. Bij opheffing van de vereniging gaat een eventueel batig saldo naar de leden

Verantwoordingsdocument Claimcode