Over de vereniging woekerpolis

De Vereniging Woekerpolis.nl is opgericht om de belangen te behartigen van gedupeerden met een woekerpolis.

Het belangrijkste wapen van de vereniging is het voeren van collectieve procedures. Deze zijn echter zeer kostbaar. Voor individuele gedupeerden is het daarom financieel niet haalbaar om dit zelf te doen. Als vereniging kunnen we samen wél de strijd aangaan.

De vereniging is oorspronkelijk een initiatief van ConsumentenClaim, maar inmiddels volledig zelfstandig. De leden bepalen het beleid van de vereniging. Een aantal malen per jaar worden er bijeenkomsten georganiseerd waarop leden worden geïnformeerd en bijgepraat. Daar is alle gelegenheid om actief te participeren in de vereniging en samen de koers te bepalen. Samen kunnen we een vuist maken waar de verzekeraars niet om heen kunnen.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit:

A. (Ab) Flipse (voorzitter)
mr. G. (Geert) Polders (secretaris)
C. (Cok) van der Poel (penningmeester)

Lees op deze pagina wat de vereniging voor u doet.