Nieuwsarchief 2022

Vereniging Woekerpolis roept publiekelijk ASR en Aegon op tot compensatie voor fusie

Aegon heeft aangekondigd zijn Nederlands dochterbedrijf te verkopen aan ASR. Daarmee wordt ASR de verzekeraar met het grootste aantal woekerpolis gedupeerden van Nederland.

Wat is er gebeurd?
Zowel ASR als Aegon kondigen weliswaar een fusie aan, maar reppen met geen woord over de woekerpolisaffaire. En dat terwijl deze affaire als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt.

Hoe gaat het nu verder?
Wij hebben publiekelijk geëist dat ASR en Aegon vóór de afronding van hun fusie, de kwestie rondom Woekerpolissen op gaan lossen. Door dit publiekelijk te doen houden we de druk hoog. Dit is overigens een eerste stap. Als ASR en Aegon hier niet op ingaan, overwegen we een verzoek in te dienen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 9 november 2022

Uitspraak in zaak Wakkerpolis tegen Nationale Nederlanden

De rechtbank Rotterdam heeft op 20 juli 2022 uitspraak gedaan in de zaak van Wakkerpolis tegen Nationale Nederlanden. Volgens de rechtbank heeft Nationale Nederlanden ten onrechte zogenaamde ‘eerste kosten’ in rekening gebracht bij woekerpolissen die zijn afgesloten vóór 1 juli 1994. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de provisie die aan de tussenpersoon werd uitgekeerd.

Aangezien beide partijen hebben aangegeven te overwegen in hoger beroep te zullen gaan, kunnen nog geen conclusies aan deze uitspraak worden verbonden. Toch is  het natuurlijk een enorme opsteker dat een deel van de vorderingen is toegewezen. Voor een meer definitief oordeel zal de uitspraak van het hof Den Haag in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden afgewacht moeten worden. Het hof heeft aangegeven in het eerste kwartaal van 2023 uitspraak te zullen doen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 21 juli 2022

Doorbraak in woekerpolisaffaire

De Hoge Raad heeft op 11 februari 2022 in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl een positieve uitspraak gedaan voor woekerpolisgedupeerden. Het verweer van Nationale Nederlanden dat zij slechts minimale informatie aan klanten hoefde te verstrekken, wordt afgewezen. Het is volgens de Hoge Raad aan de rechter om te beoordelen welke aanvullende informatie aan klanten verstrekt had moeten worden. De zaak zal nu verder worden behandeld door het hof Den Haag. Lees het persbericht

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 11 februari 2022

Motie burgerinitiatief met algemene stemmen aangenomen in Tweede Kamer

Ons burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ is op 27 januari behandeld door de Tweede Kamer. Het burgerinitiatief heeft geleid tot een motie, waarin de Kamer de regering oproept om met voorstellen te komen om meer transparantie voor consumenten te bereiken. Deze motie werd op 1 februari met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Minister Kaag heeft aangeven in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en de verzekeraars. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zal leiden tot een aanpassing van de wet.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 2 februari 2022

Positief advies aan Hoge Raad in woekerpolisdossier

De Advocaat Generaal (AG) heeft voor woekerpolisgedupeerden een positief advies uitgebracht aan de Hoge Raad.

Het advies is naar aanleiding van prejudiciële vragen die eerder dit jaar aan de Hoge Raad waren gesteld in de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden. Zie hier het artikel.

De vereniging ziet dit advies als een enorme opsteker. De A-G is samengevat van mening dat verzekeraars op grond van privaatrechtelijke normen verplicht kunnen zijn om aanvullende informatie aan consumenten te verstrekken, bijvoorbeeld over de ingehouden kosten en de werking van het product. Deze informatie dient duidelijk en nauwkeurig te zijn, zodat een consument begrijpt wat hij koopt. Daarbij moet de rechtszekerheid voldoende gewaarborgd blijven, zodat achteraf geen onredelijke eisen aan de verzekeraar worden gesteld. Over het algemeen wordt een advies van de AG overgenomen door de Hoge Raad. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet.

Kijk hier voor ons persbericht