Nieuwsarchief 2020

Verzekeraar Conservatrix failliet

De rechtbank Amsterdam heeft op 8 december het faillissement van verzekeraar Conservatrix uitgesproken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen voor de polishouders zijn. De curatoren onderzoeken of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief van Conservatrix met meer informatie over het vervolg van het proces. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 9 december 2020

Beslissing hof in zaak NN duurt te lang

Het bestuur van de Vereniging Woekerpolis.nl is van mening dat de beslissing van het gerechtshof Den Haag over de vragen aan de Hoge Raad lang op zich laat wachten. In de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) gaf het hof in maart 2020 aan voornemens te zijn vragen te stellen aan de Hoge Raad om duidelijkheid te krijgen welke verplichtingen op de verzekeraars rustten bij het aanbieden van beleggingsverzekeringen. Pas in het voorjaar van 2021 verwacht het hof daar een definitieve beslissing over te nemen. De vereniging heeft het hof verzocht om deze beslissing eerder te nemen, omdat er zoveel rechtszaken en gedupeerden afhankelijk zijn van deze beslissing.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 24 november 2020

Vervolg zaak tegen Nationale Nederlanden

In de collectieve procedure tegen Nationale Nederlanden (NN) wil het gerechtshof Den Haag vragen stellen aan de Hoge Raad. Dat komt omdat er meerdere Europese Richtlijnen in het woekerpolisdossier spelen en rechtbanken en gerechtshoven hierin niet dezelfde uitspraken doen. In de afgelopen maanden hebben alle partijen op de tussenuitspraak van het hof kunnen reageren. Het hof verwacht in het voorjaar 2021 een definitieve uitspraak te kunnen doen. Daarna gaan de vragen naar de Hoge Raad, die hierin duidelijkheid gaat geven. Dat is van belang voor deze zaak tegen NN, maar gaat ook een rol spelen in al onze collectieve procedures. Meer informatie over de vragen aan de Hoge Raad leest u in dit artikel.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 9 november 2020

Kamer moet zich buigen over schimmige kapitaalverzekeringen

Verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om álle kosten van een kapitaalverzekering op duidelijke jaaroverzichten te vermelden. Om dat te bereiken, dienden de Consumentenbond en ConsumentenClaim (mede namens Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) op 29 oktober 2020 een burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer, ondersteund door 52.000 handtekeningen. Hiermee komt het onderwerp op de agenda van de Kamer. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 29 oktober 2020

52.000 handtekeningen voor transparantie kapitaalverzekeringen

Bij ConsumentenClaim, de Consumentenbond, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces zijn 52.000 handtekeningen binnengekomen voor het ‘Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’. Met het burgerinitiatief willen de partijen het onderwerp kapitaalverzekeringen op de politieke agenda krijgen. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Dat aantal is ruimschoots behaald. Op 29 oktober overhandigen Sandra Molenaar en Stef Smit, directeur ConsumentenClaim, het burgerinitiatief en de handtekeningen aan de Tweede Kamer. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 oktober 2020

Hoger beroep ingesteld tegen Achmea

De rechtbank Gelderland oordeelde in juni 2020 dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het hefboom- en inteereffect en zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige verrijking. In dat opzicht een positieve uitspraak voor de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond, die de collectieve procedure hebben aangespannen. De rechter gaf de belangenorganisaties echter niet op alle punten gelijk. Zo zijn er door Achmea diverse kosten in rekening gebracht zonder dat de verzekeraar daarvoor toestemming van haar klanten had. Dit vinden de organisaties dermate belangrijk dat zij zich niet bij de afwijzing van dit punt kunnen neerleggen en hoger beroep hebben ingesteld.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 6 oktober 2020

Uitspraak Achmea

De rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan in de procedure tegen Achmea. Deze wordt gevoerd door de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl. Hieruit blijkt dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd/gewaarschuwd over het hefboom- en inteereffect, waardoor de polis minder waard kan worden. Achmea moet de hierdoor geleden schade compenseren. In de uitspraak hebben de Consumentenbond en de Vereniging niet op alle punten gelijk gekregen. Daarom wordt overwogen in hoger beroep te gaan. Lees het persbericht.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 30 juni 2020

Burgerinitiatief in de media

In een radio-interview legt Stef Smit, directeur ConsumentenClaim uit wat het burgerinitiatief ‘Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’ inhoudt. Initiatiefnemers ConsumentenClaim, Consumentenbond, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces willen dat er een einde komt aan de schimmige kosten van verzekeraars. Dat kan alleen als de politiek de wet wijzigt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen. Inmiddels zijn er meer dan 40.000 handtekeningen gezet, waardoor het initiatief op de agenda van de Tweede Kamer kan komen. Het interview wordt uitgezonden bij Omroep Wetering, Omroep Vlaardingen en De Late Avond (11 lokale omroepen in Zuid-Holland) tussen 27 en 29 juni 2020. U kunt hieronder naar het radio-interview luisteren. Ook kunt u nog steeds het burgerinitiatief tekenen op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 29 juni 2020

Radio-interview over burgerinitiatief:

Update burgerinitiatief Tijd voor Transparantie

In korte tijd hebben meer dan 40.000 Nederlanders het burgerinitiatief ‘Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen’ ondertekend. Hiermee is het minimaal benodigde aantal handtekeningen gehaald om het burgerinitiatief bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim: “Vooral de laatste dagen ging het hard en kwamen er duizenden handtekeningen per dag binnen. Dit geeft wel aan dat het onderwerp sterk leeft in de samenleving. Mensen pikken het niet langer als informatie wordt achtergehouden.” De vier initiatiefnemers (ConsumentenClaim, Consumentenbond, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) hebben nu hun doelstelling verhoogd naar 100.000 handtekeningen. Het burgerinitiatief kan ondertekend worden op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 24 juni 2020

Uitspraak Achmea opnieuw uitgesteld

Rechtbank Arnhem heeft de uitspraak in onze zitting tegen Achmea opnieuw uitgesteld. De rechtbank verwacht in juli 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 11 juni 2020

Hoge Raad moet Europese regels verduidelijken

Verzekeraars houden kosten in op polissen, zonder klanten hier transparant over te informeren. Hierdoor komen klanten aan het einde van de looptijd van de verzekering in financiële problemen. Daarom voeren wij collectieve procedures tegen de verzekeraars, waaronder Nationale-Nederlanden (NN). In deze zaak tegen NN besloot het gerechtshof Den Haag in een tussenuitspraak vragen te gaan stellen aan de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. Hiervoor zijn twee redenen:

  1. Aan de zaak liggen twee Europese Richtlijnen ten grondslag. Hierbij is onduidelijk of ze beide van toepassing zijn, óf dat de ene regeling voorrang heeft op de andere regeling.
  2. Rechtbanken en gerechtshoven leggen de wet en regelgeving niet hetzelfde uit, waardoor uitspraken van elkaar verschillen.

Aan de Hoge Raad de vraag om hierin duidelijkheid te geven. De antwoorden van de Hoge Raad zijn niet alleen van belang voor de zaak tegen NN, maar zijn van belang voor álle woekerpolisdossiers. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 mei 2020

Burgerinitiatief van start

Het is tijd voor transparantie. Verzekeraars houden nog steeds verborgen kosten in bij kapitaalverzekeringen, waaronder woekerpolissen. Wij willen dat de politiek ingrijpt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht. Om dit op de politieke agenda te zetten zijn wij dit burgerinitiatief gestart. Doe mee en teken hier het burgerinitiatief!

Vereniging Woekerpolis.nl, geproduceerd op 12 mei 2020

Uitspraak Achmea uitgesteld

Rechtbank Arnhem heeft de uitspraak in onze zitting tegen Achmea uitgesteld. De rechtbank verwacht in juni 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 7 mei 2020

Tussenuitspraak in procedure tegen NN

Het hof Den Haag heeft op 31 maart 2020 een tussenuitspraak gedaan in onze procedure tegen Nationale Nederlanden. Zoals tijdens de laatste zitting in de zaak al werd aangekondigd, is het hof van plan om een aantal vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. Deze vragen gaan duidelijk maken of Nationale Nederlanden (en andere verzekeraars) klanten voldoende heeft geïnformeerd, bijvoorbeeld over de hoge kosten die op de beleggingsverzekeringen werden ingehouden. Voordat de vragen naar de Hoge Raad gaan, mogen partijen zich hier nog over uitlaten.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 10 april 2020

Uitspraak Kifid in Reaal polis

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft uitspraak gedaan in de zaak van een consument met een Reaal woekerpolis. Volgens het Kifid moet de verzekeraar de afkoopwaarde van de polis opnieuw berekenen en met een vergoeding komen. Dit omdat op de polis stond vermeld dat de beheerkosten nul procent bedroegen, maar er toch kosten in rekening werden gebracht. Gebrekkige informatie is een belangrijk punt in het woekerpolisdossier. Een uitspraak als deze door het Kifid sterkt de strijd tegen de woekerpolissen. Lees meer.

Kifid, gepubliceerd op 24 februari 2020

Rechtszaak woekerpolissen Achmea 

Op 12 februari 2020 was in de Rechtbank Arnhem een zitting tussen de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond tegen Achmea inzake het woekerpolisdossier. Tijdens deze zitting hebben beide partijen hun standpunten nader toegelicht en mochten ook enkele gedupeerden een persoonlijke toelichting geven. De Vereniging heeft o.a. sterk benadrukt dat de beleggingspolissen misleidend waren en dat zonder enige juridische grondslag zeer hoge kosten in rekening werden gebracht aan de consument. De rechtbank verwacht in mei 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 13 februari 2020.

Positieve ontwikkeling in procedure tegen NN

Op 20 januari was de afsluitende zitting bij het Gerechtshof Den Haag in onze collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. De advocaten van beide partijen hebben daar hun standpunten nog eens mondeling toegelicht. Bij de zitting waren leden van de vereniging aanwezig die op gepaste momenten van zich lieten horen. De uitkomst van de zitting is dat het hof rechtstreeks aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) vragen gaat stellen. Dit wordt nog officieel in een tussenuitspraak bevestigd, naar verwachting eind maart 2020. Wij zijn als vereniging blij met deze tussenstap die naar verwachting een aanzienlijke versnelling in de uitkomst van de woekerpolis-affaire gaat opleveren.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 januari 2020