Nieuwsarchief 2013

AFM hangt streefcijfers aan afwikkeling  woekerpolisaffaire

Verzekeraars moeten harder aan de slag met het activeren van klanten met een beleggingsverzekering. De AFM heeft streefcijfers opgesteld en gaat jaarlijks toetsen of de nazorg bij beleggingsverzekeringen afdoende is vormgegeven. Ook moeten verzekeraars de mogelijkheden voor eenzijdige aanpassingen bekijken.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 16 december 2013

Crashrisico fataal voor woekerpolissen

De Vereniging Woekerpolis.nl heeft op basis van uitgebreid onderzoek een belangrijke nieuwe oorzaak voor achterblijvende resultaten van woekerpolissen ontdekt. Naast de te hoge kosten, blijkt vooral het ‘crashrisico’ de grote boosdoener. Dit was nog niet eerder ontdekt. Door het crashrisico levert de polis fors minder op, ook als het beloofde gemiddelde rendement wel wordt gehaald. Bekijk hier het artikel dat is verschenen op NU.nl.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 9 december 2013

Nationale-Nederlanden gedagvaard door Vereniging Woekerpolis.nl

De Vereniging Woekerpolis.nl heeft op 13 november bekendgemaakt dat Nationale-Nederlanden is gedagvaard voor in het verleden verkochte woekerpolissen. Lees hier het persbericht.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 13 november 2013

AFM kritisch over aanpak woekerpolisproblematiek

Al in 2011 was de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kritisch op het flankerend beleid opgesteld door het Ministerie van Financiën. In een strikt vertrouwelijke brief die in handen is van RTL, plaatst de toezichthouder een aantal kanttekeningen bij de aanpak van de woekerpolisproblematiek. Daarin werd onder meer aangegeven dat de omvang van het probleem niet onderschat moet worden en dat het flankerend beleid geen oplossing biedt voor zorgplichtschendingen uit het verleden. Lees hier meer.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 17 oktober 2013

Kifid wijst verzoek Nationale-Nederlanden af

De geschillencommissie van het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft op 17 september 2013 een aanhoudingsverzoek van Nationale-Nederlanden afgewezen. De verzekeraar is verwikkeld in een klachtzaak omtrent de zogenaamde ‘eerste kosten’ voor een woekerpolis. In een tussenuitspraak heeft de Geschillencommissie al geoordeeld dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht. Nationale-Nederlanden wilde een andere zaak die bij het Europese Hof van Justitie loopt afwachten alvorens verder te gaan met deze zaak. Dit verzoek is nu afgewezen. De geschillencommissie wil vooral onnodige vertraging van de zaak voorkomen. Dit is wederom een belangrijke opsteker voor andere gedupeerden met een woekerpolis van Nationale Nederlanden.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 17 september 2013

Kamerdebat over woekerpolissen

In het Tweede Kamer debat van 11 september stelden Kamerleden van PvdA, D66, SP en VVD vragen aan Minister Dijsselbloem over woekerpolissen. In het debat is naar voren gekomen dat er nog meer druk uitgeoefend moet worden op verzekeraars. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het instellen van targets waardoor verzekeraars gedwongen worden resultaatgericht te werken. De minister liet weten open te staan voor deze suggestie en dit te gaan bespreken met de AFM. Verder werd besproken dat het voorstel van de Vereniging Eigen Huis om polissen automatisch te verbeteren, juridisch moet worden onderzocht. De minister verwacht nog dit jaar een terugkoppeling daarover. Begin 2014 wordt de rapportage van de AFM verwacht over de werkwijze van de verzekeraars op het gebied van woekerpolissen over het jaar 2013.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 11 september 2013

‘Veel misverstanden over provisieverbod’

Volgens de AFM heersen er onder consumenten nog veel misverstanden over het provisieverbod. Een aantal hypotheek- en verzekeringsadviseurs maken misbruik van die onwetendheid door kosten in rekening te brengen die al eerder zijn betaald. Adviseurs zijn verplicht om bestaande klanten waarvoor al provisie is betaald, zonder extra kosten te helpen met hun hypotheek of andere financiële producten. ‘Wij gaan achter adviseurs aan die op een onredelijke manier kosten in rekening brengen’,  aldus Theodor Kockelkoren van de AFM. Lees meer.

Tros Radar, gepubliceerd op 24 juli 2013

Goed nieuws voor woekerpolisgedupeerden

Vandaag heeft de Hoge Raad in een zaak tegen Aegon besloten dat gedupeerden met een Koersplan gecompenseerd moeten worden. Hiermee is het eerdere arrest van het gerechtshof bevestigd. Belangenorganisatie ConsumentenClaim benadrukt dat ook mensen met een Bonusplan, Fiscaal Voordeelplan, Mixplan of Vermogensplan recht hebben op een schadevergoeding omdat het om een soortgelijk product gaat. Voor vrijwel alle woekerpolisgedupeerden is dit een enorme doorbraak en een eerste stap in het écht compenseren van de geleden schade door woekerpolissen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 14 juni 2013

AFM waarschuwt voor misleidende reclame-uitingen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor reclames voor risicovolle producten die gepresenteerd worden als een alternatief voor sparen. Het gaat om complexe financiële producten zoals verzekering en beleggingen. Deze producten bieden niet dezelfde zekerheid en dragen vaak hoge kosten met zich mee. Reclame-uitingen over financiële producten moeten volgens de wet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. De AFM adviseert consumenten alert te zijn op de algemene voorwaarden van een product.

AFM.nl, gepubliceerd op 29 mei 2013

Nationale Nederlanden moet terugbetalen

Volgens een tussenuitspraak van het KiFiD moet Nationale Nederlanden de verzwegen kosten van een woekerpolis, terugbetalen. Zo is vastgesteld na een klacht van een individuele gedupeerde tegen de verzekeraar. Nationale Nederlanden heeft honderdduizenden klanten benadeeld door de kosten van beleggingsverzekeringen te verzwijgen. Dit geld moet nu worden terugbetaald. Voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl, mr. Pieter Lijesen, roept mensen met een woekerpolis van Nationale Nederlanden op een schadeclaim in te dienen. ‘Helaas weet ik uit eigen ervaring dat mensen zich meestal niet melden.’ Om collectief een claim in te dienen tegen de verzekeraar, kunnen gedupeerden gratis lid worden van de Vereniging Woekerpolis.nl.

De Volkskrant, gepubliceerd op 22 mei 2013

Grote onzekerheid over woekerpolis

Een groot deel van de Nederlanders met een woekerpolis weet niet wat met de polis te doen, zo blijkt uit een consumentenonderzoek van de Autoriteit Financiële Markten(AFM). In totaal zijn er ongeveer 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Bij zo’n twee op de drie polissen is onbekend hoeveel financiële schade ermee is geleden. Ook weet een op de vijf huishoudens niet of ze hun doelkapitaal halen. Van de huishoudens die wel weten of ze hun doelkapitaal halen, verwacht driekwart een financieel gat. Vele Nederlanders zijn nog steeds onzeker over hun beleggingsverzekering. Het overgrote deel van de huishoudens weet niet eens of ze een woekerpolis hebben. U kunt hier snel en gemakkelijk checken of u een woekerpolis bezit. De AFM adviseert consumenten om zo snel mogelijk actie te ondernemen om iets te doen aan hun polis. Ook dringt de toezichthouder er bij verzekeraars en adviseurs op aan om zo spoedig mogelijk hun klanten te waarschuwen voor tekorten en te helpen met oplossingen.

AFM.nl, gepubliceerd op 7 mei 2013

Geen compensatievoorstel voor 60% van de REAAL klanten

Begin april is Reaal gestart met het versturen van compensatievoorstellen aan haar klanten. De vereniging heeft om die reden een enquête gehouden onder haar leden. Hieruit blijkt dat 36% van de klanten tot nu toe een voorstel heeft ontvangen. Van deze groep krijgt een derde helemaal niets gecompenseerd. Per saldo krijgt daarmee slechts 24% van de klanten daadwerkelijk een vergoeding. Het gemiddelde compensatiebedrag is daarentegen hoger dan bij andere verzekeraars en komt uit op een bedrag van € 1197,25. De verenging houdt nauwlettend in de gaten of er de komende maanden nog meer compensatievoorstellen door Reaal verzonden gaan worden.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 22 april 2013

Verzekeraars scoren dikke onvoldoende

Verzekeraars krijgen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een dikke onvoldoende  voor de nazorg bij woekerpolissen. In het vandaag verschenen rapport van de AFM over het centraal stellen van het klantbelang is te lezen dat financiële instellingen nog steeds te laks zijn. ‘Alleen brieven sturen is onvoldoende. Veel consumenten vinden de materie zeer ingewikkeld en komen niet in actie’, aldus AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren. Banken en verzekeraars doen te weinig aan zelfkritiek en presteren ondermaats op gebieden waar het toezicht van de AFM minder aanwezig is. De Vereniging Woekerpolis.nl is in BNR Nieuwsradio om een reactie gevraagd naar aanleiding van het interview met Kockelkoren dat vandaag verscheen in het FD.

FD, gepubliceerd op 3 april 2013

Miljoenenclaim Aegon nabij

Afgelopen vrijdag 8 maart is gebleken dat het advies van de advocaat-generaal over de zaak tussen Stichting Koersplan de weg Kwijt en Aegon overeenkomt met eerdere uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof. Hierin komt naar voren dat Aegon met de verkoop van het Koersplan mensen jarenlang heeft misleid en onterecht (hoge) kosten in rekening heeft gebracht, meldt de NOS. Dit vormt een belangrijke ontwikkeling in de woekerpolisaffaire. De verwachting is dat het advies wordt opgevolgd door de Hoge Raad en dat de verzekeraar veroordeeld zal worden voor het betalen van hoge schadevergoedingen aan gedupeerden. De Vereniging Woekerpolis.nl adviseert mensen met een Koersplan of andere misleidende producten van Aegon zich zo snel mogelijk aan te melden bij ConsumentenClaim. Hier vindt u meer informatie.

Nos.nl, gepubliceerd op 11 maart 2013

Ontwoeker uw woekerpolis

Sinds de jaren negentig zijn er in Nederland zo’n 7 miljoen woekerpolissen verkocht. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijkt dat veel consumenten hun polis gewoon laten doorlopen zonder actie te ondernemen. Dit kan echter in de toekomst leiden tot grote financiële tekorten. De AFM adviseert consumenten om kritisch naar hun polis te kijken.  Er zijn verschillende opties om van het ‘woekeren’ af te komen. U kunt de polis afkopen, wijzigen, premievrij maken of overstappen naar een ander product. Hierbij is van belang dat er goed wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie door een financieel deskundige.

FD.weekend, gepubliceerd op 25 februari 2013

Staat neemt SNS Reaal over

SNS Reaal komt volledig in handen van de Nederlandse staat. Deze redding kost de staat 3,7 miljard euro. Het ministerie van Financiën en de Nederlandsche Bank (DNB) zagen geen andere mogelijkheid om financiële stabiliteit te waarborgen. ‘Voor spaarders en andere klanten treden er geen veranderingen op. De dienstverlening voor de klanten van SNS Reaal met 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen wordt voortgezet en het spaargeld van spaarders is veilig’, zo schrijft het ministerie. Zonder ingrijpen was de bank onherroepelijk failliet gegaan’, zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op een ingelaste persconferentie. Een faillissement van de bank had erg nadelig kunnen zijn voor het financiële stelsel, aldus Dijsselbloem.

Volkskrant.nl, gepubliceerd op 1 februari 2013

Sommatiebrieven verstuurd naar vijf verzekeraars

Vijf grote verzekeraars, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden en SNS-Reaal, krijgen vandaag als eerste een sommatiebrief van de vereniging op de mat. Een sommatiebrief is de eerste rechtshandeling in een juridische procedure.Verzekeraars hebben in de informatie aan klanten verzwegen dat de voorspelling van hun eindkapitaal verkeerd berekend is, stelt voorzitter Pieter Lijesen. Onder de 5 verzekeringsconcerns vallen maar liefst zo’n 70 verzekeringsmerken. Deze nieuwe collectieve procedure zou kunnen uitlopen op een massaclaim van miljarden euro’s. Kijk hier voor meer informatie over de voortgang van de procedures.

De Telegraaf, gepubliceerd 29 januari 2013

Nieuw gebrek in woekerpolissen ontdekt

Uit recent onderzoek door de Vereniging Woekerpolis.nl is gebleken dat verzekeraars in offertes gebruik maken van misleidende berekeningen. De schade loopt in de meeste gevallen op tot zo’n 44% van het in het vooruitzicht gestelde bedrag. In offertes wordt aan de hand van een gemiddeld stijgingspercentage per jaar berekend welk bedrag met de polis kan worden opgebouwd. Aanbieders rekenen met een voor consumenten onbekende wiskundige variant, het zogenaamde meetkundig gemiddelde, zonder enige vorm van uitleg. Om het voorgespiegelde bedrag daadwerkelijk te kunnen halen, moeten polissen jaarlijks met een veel hoger percentage stijgen dan voorgerekend. De Vereniging Woekerpolis.nl gaat onder andere dit nieuwe gebrek aanvoeren in haar collectieve procedures. Lees meer.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 9 januari 2013