Nieuwsarchief 2012

Positief tussenvonnis ASR/Falcon

Op 29 november 2012 is een tussenvonnis uitgesproken in de zaak van een cliënt van ConsumentenClaim tegen ASR/Falcon. Volgens de rechter heeft ASR in de productinformatie onvoldoende duidelijk gemaakt welke kosten er op de verzekering worden ingehouden. Dit betekent dat ASR haar zorgplicht heeft geschonden en aansprakelijk is. In het vervolg van de procedure zal worden vastgesteld welk bedrag ASR moet betalen. Deze uitspraak is zeer belangrijk voor mensen met een Falcon Levensplan, maar óók voor alle andere houders van een woekerpolis.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 24 december 2012

Nieuwe miljardenclaim vanwege woekerpolissen

Verzekeraars kunnen uitzien naar een nieuwe miljardenclaim vanwege verkochte woekerpolissen. Daarmee gaat de woekerpolisaffaire een nieuw hoofdstuk in. Voorzitter Pieter Lijesen: “Aan de ene kant heb je twee door verzekeraars betaalde stichtingen die samen met verzekeraars heel hard roepen dat de woekerpolisaffaire is opgelost. Zij worden feitelijk ook nog gesteund door de overheid die eigenlijk liever niet ziet dat de werkelijke schade wordt vergoed, omdat de financiën van verzekeraars dan verder onder druk komen te staan. Aan de andere kant heb je miljoenen ontevreden gedupeerden die straks hun hypotheek niet kunnen aflossen of met een pensioentekort zitten. De rechtspraak is echter duidelijk: de veroorzaker van de schade moet betalen. En dat is nou precies waar wij voor gaan zorgen.” Lees verder

Nu.nl, gepubliceerd 1 december 2012

Verzekeraars bang voor afsluiten product zonder advies

Aanbieders van verzekeringen vrezen voor juridische gevolgen wanneer consumenten zonder advies een product afsluiten. De consument moet een kennis- en ervaringstoets doen waaruit blijkt dat hij of zij in staat is om zo’n product zelfstandig af te sluiten. De AFM ziet dat bepaalde aanbieders huiverig zijn voor de juridische consequenties daarvan. ‘Wat ons betreft heeft de toets vooral tot doel om mensen beter bewust te maken’. Aanbieders vrezen aansprakelijk te worden gesteld door klanten als de gesloten polis uiteindelijk toch niet geschikt blijkt.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 30 november 2012

AFM roept consumenten op om in actie te komen

De AFM roept consumenten op om actie te ondernemen ten aanzien van hun woekerpolis, vooral als deze is afgesloten voor de aflossing van de hypotheek of als pensioenvoorziening. Op de website van de AFM worden de verschillende acties en mogelijkheden besproken. In veel gevallen is de uitkomst dat het beste contact kan worden opgenomen met een gespecialiseerde adviseur. Kijk voor wat u precies moet doen vooral ook op onze website bij het onderdeel ‘Wat moet ik doen’. De AFM wijst u bijvoorbeeld niet op het versturen van een stuitingsbrief. Ook is de lijst met woekerpolissen waarnaar wordt verwezen incompleet.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 12 oktober 2012

Consumentenbond: pas op voor provisiejagers!

Op 1-1-2013 gaat het provisieverbod voor tussenpersonen in. Een deel van de tussenpersonen is erop gebrand om voor het einde van het jaar nog zoveel mogelijk provisie binnen te halen. Dit doen zij door ongevraagd telefonisch advies te geven over woekerpolissen. Het advies is dan om de polis over te sluiten, terwijl dit lang niet in alle gevallen de beste oplossing is. Pas dus op als u telefonisch benaderd wordt door zo’n tussenpersoon, aldus de Consumentenbond.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 2 oktober 2012

Overheid komt eindelijk met maatregelen tegen de financiële branche

Met de introductie van een nieuw wetsvoorstel gaat de overheid eindelijk maatregelen nemen tegen de misstanden in de financiële branche. Er komt een algemene zorgplicht voor banken en verzekeraars. De basis voor het wetsvoorstel bestaat uit een pakket van 40 maatregelen. Zo wordt het straks wettelijk verplicht dat een financieel adviseur over een vakdiploma dient te beschikken. Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat dit soort basisregels nu pas wordt ingevoerd.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 21 september 2012

Kleine verzekeraar past ‘best of class’ flankerend beleid toe

De Goudse is de eerste van de kleinere verzekeraars die de compensatie voor de te hoge kosten direct in de polis gaat terugstorten. Alleen valt de compensatie in de praktijk tegen waardoor echte schadevergoedingen uitblijven. Door deze methode krijgt u maar een klein gedeelte van uw werkelijke schade vergoed.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 21 september 2012

Verschillende uitspraken in vergelijkbare woekerpoliszaken

De kantonrechter in Den Bosch heeft de vordering van twee cliënten van ConsumentenClaim afgewezen. Beide cliënten hadden een Falcon Levenspolis van ASR.

Dit is vreemd omdat de rechtbank in Haarlem vorig jaar de vordering van een andere ASR-gedupeerde wel heeft toegewezen. Ook het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) heeft een vergelijkbare vordering toegewezen. Het gebeurt overigens wel vaker dat lagere rechters in vergelijkbare zaken tot verschillende uitspraken komen. In hoger beroep moet de knoop dan worden doorgehakt. ConsumentenClaim legt beide zaken daarom voor aan het Gerechtshof in Den Bosch. Opmerkelijk is trouwens dat ASR wel in hoger beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem, maar dat hoger beroep niet heeft doorgezet. ASR heeft de betreffende cliënt namelijk alsnog gecompenseerd. U kunt de verdere ontwikkelingen blijven volgen op deze site. Cliënten van ConsumentenClaim worden door middel van nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 24 augustus 2012

Woekerpolisschade Aegon minimaal drie miljard euro

De winst van Aegon is in het tweede kwartaal gehalveerd. Dit komt omdat 265 miljoen euro van de winst is gereserveerd voor de compensatie van woekerpolissen. Dit bedrag is echter volstrekt onvoldoende. ConsumentenClaim heeft aan de hand van duizenden polissen van Aegon de werkelijke schade doorgerekend. Op basis hiervan schatten wij de totale schadelast voor Aegon op minimaal 3 miljard euro. Alleen voor het product Koersplan beloopt de schadelast al 1 miljard euro.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd 10 augustus 2012