Nieuwsarchief 2017

Reaal verliest collectieve procedure
De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl in het gelijk gesteld in haar collectieve procedure tegen Reaal. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden. Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 21 december 2017

Vernietigende uitspraak in woekerpoliszaak ASR
Het gerechtshof Den Bosch heeft op 31 oktober 2017 een zeer positieve uitspraak gedaan in een woekerpolisprocedure van ConsumentenClaim tegen ASR. Volgens het hof verstrekte ASR bij het afsluiten van de polis onjuiste en misleidende informatie en heeft ASR onrechtmatig gehandeld door hoge verborgen kosten in te houden. De uitspraak heeft ook grote gevolgen voor andere verzekeraars. ASR moet van de rechter ruim € 8.000,- aan haar klant terugbetalen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 31 oktober 2017

In hoger beroep in Aegon-zaak
In juni 2017 heeft de rechter een mooie uitspraak gedaan in onze collectieve procedure tegen Aegon. De rechtbank in Den Haag vindt dat de verzekeraar haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd en gaf Vereniging Woekerpolis.nl grotendeels gelijk. Helaas werden niet álle belangrijke punten van de vereniging toegewezen en hierdoor gaat de uitspraak ons niet ver genoeg. De vereniging heeft daarom hoger beroep ingesteld. De vereniging blijft zich inzetten voor passende compensatie voor woekerpolishouders! Lees meer.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 7 september 2017

Uitspraak rechtbank Nationale-Nederlanden
Statement Vereniging Woekerpolis.nl n.a.v. uitspraak rechtbank Rotterdam d.d. 19 juli 2017 in de zaak tegen Nationale-Nederlanden.
De vereniging is zeer verbaasd over het oordeel van de rechtbank en vindt het onbegrijpelijk dat haar vorderingen zijn afgewezen. Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Voorzitter Ab Flipse: “Wij gaan in hoger beroep. Wij hebben sterke argumenten en zijn ervan overtuigd dat dit vonnis in hoger beroep geen stand houdt.”

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 19 juli 2017

Aegon zat fout met woekerpolissen
Volgens de rechtbank Den Haag is Aegon ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten met een Koersplan, Vermogensplan en Fundplan. Dat is de belangrijkste conclusie uit de uitspraak van 28 juni 2017 in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon. Over met name de kosten verbonden aan de beleggingen (TER) en de kosten in verband met de overlijdensrisicoverzekering zijn klanten niet goed geïnformeerd en is er geen wilsovereenstemming bereikt over de hoogte van de kosten. Aegon heeft eenzijdig de hoogte van deze kosten bepaald en dat mag niet. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 28 juni 2017

Belangenorganisaties bereiken akkoord met Allianz
Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim en Stichting Woekerpolisproces hebben voor hun achterban met Allianz een akkoord bereikt voor de compensatie van woekerpolissen. Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenorganisaties met een verzekeraar wordt gesloten. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het gaat om substantiële vergoedingen die niet zijn te vergelijken met de magere compensaties uit het verleden. De minimale vergoeding bedraagt € 500,- per polis. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 juni 2017

Uitspraak Kifid in zaak Nationale Nederlanden
Op 23 juni 2017 heeft de Commissie van Beroep van het Kifid een belangrijke uitspraak gedaan voor de consumenten met een woekerpolis van Nationale Nederlanden. Dit oordeel geeft vertrouwen in de uitspraak die wij volgende maand verwachten in onze collectieve procedure tegen NN.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 23 juni 2017

Algemene Ledenvergadering 2017
Op 30 mei 2017 vond de vierde Algemene Ledenvergadering plaats. We kijken terug op een geslaagde en interactieve bijeenkomst en waren blij te zien dat de actiebereidheid onder de aanwezigen enorm is.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 1 juni 2017

Woekerpolisorganisaties bundelen krachten
Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces bundelen hun krachten in de strijd tegen verzekeraars. Door de samenwerking verwachten de twee grootste belangenorganisaties in het woekerpolisdossier dat sneller een oplossing voor gedupeerde polishouders kan worden geforceerd. Door het coördineren van rechtszaken willen de belangenorganisaties bovendien voorkomen dat tegen sommige verzekeraars meerdere rechtszaken tegelijkertijd worden gevoerd en tegen anderen in het geheel niet. Er lopen al diverse rechtszaken tegen Aegon, ASR, Reaal en Nationale-Nederlanden. Procedures tegen andere verzekeraars zijn in voorbereiding. Samen vertegenwoordigen de organisaties 125.000 gedupeerden.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 31 mei 2017

ASR moet van rechter hoge kosten woekerpolis terugbetalen
ConsumentenClaim heeft op 2 mei 2017 een belangrijke overwinning geboekt in de woekerpolisaffaire. Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen. Het gaat om de zogenaamde eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten. Het hof is van mening dat de voorwaarden op grond waarvan ASR deze kosten inhield oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn. De zaak betrof een Falcon Levensplan waarvan er in Nederland circa 220.000 zijn verkocht. ASR moet de kosten terugbetalen inclusief wettelijke rente, maar mag een eventueel eerder uitgekeerde compensatie daarop in mindering brengen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 2 mei 2017

Vonnis in zaak tegen NN volgt in juli
11 april vond de mondelinge behandeling plaats bij de rechtbank Rotterdam inzake de collectieve procedure van Vereniging Woekerpolis.nl vs. Nationale-Nederlanden. De advocaten gingen uitgebreid in op de juridische details van de zaak. In juli volgt een vonnis. Lees meer

FD, gepubliceerd op 12 april 2017

“Rechtbanken wachten uitspraak NN af”
De Consumentenbond en Wakkerpolis brachten 27 maart 2017 hun dagvaardingen tegen Nationale-Nederlanden uit. Volgens Ab Flipse wachten de rechters de uitspraak in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nl af die in de tweede helft van 2017 wordt verwacht.

NHD, gepubliceerd op 28 maart 2017

ASR veroordeeld tot terugbetaling kosten woekerpolis
ASR moet van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kosten terugbetalen die zij ten onrechte heeft ingehouden op een woekerpolis. De zaak was aangespannen door ConsumentenClaim voor een klant met een Falcon Levensplan. Van dit product zijn er in Nederland circa 220.000 verkocht. De geschillencommissie van Kifid bepaalde dat ASR de eerste kosten inclusief gemist rendement moet terugbetalen. Deze kosten hebben onder andere betrekking op de advieskosten die destijds aan de tussenpersoon zijn uitbetaald. Ook heeft de klant recht op een hogere vergoeding voor het hefboom-/inteereffect. De polis moet nog herberekend worden, maar de totale vergoeding bedraagt rond de € 7.000,- . Deze bindende uitspraak van de geschillencommissie is richtinggevend voor andere gedupeerden met een soortgelijke polis. Luister meer

Telegraaf, gepubliceerd op 31 januari 2017