Nieuws en mededelingen

Burgerinitiatief door naar volgende ronde

Het burgerinitiatief Tijd voor Transparantie, dat voorstelt dat verzekeraars alle kosten die zij inhouden op kapitaalverzekeringen aan hun klanten moeten melden, is goedgekeurd door de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. Dat betekent dat de initiatiefnemers hun voorstel mogen toelichten aan de vaste commissie voor Financiën, en dat het voorstel vervolgens in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Het Burgerinitiatief is een initiatief van de Consumentenbond, Consumentenclaim, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl. Lees hier het goedkeuringsverslag van de Tweede Kamer.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 februari 2021

Laatste ronde woekerpolisaffaire: oordeel Hoge Raad

In de procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale Nederlanden heeft het hof Den Haag op 23 februari 2021 de knoop doorgehakt over de aan de Hoge Raad te stellen prejudiciële vragen. Voorzitter Ab Flipse is blij dat de kogel nu eindelijk door de kerk is: “Wij verwachten dat dit de laatste en beslissende ronde wordt in de woekerpolisaffaire en zien de antwoorden van de Hoge Raad met veel vertrouwen tegemoet.” Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 24 februari 2021

Samen voor een eerlijk pensioen

Vereniging Woekerpolis.nl is samen met 6 andere initiatiefnemers een petitie gestart met als belangrijkste eis dat onze pensioenen met terugwerkende kracht worden geïndexeerd en dat er herstelbetalingen plaatsvinden. De pensioenfondsen hebben daar ruimschoots genoeg geld voor in kas. Onderteken de petitie op: www.samenvooreeneerlijkpensioen.nl

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 18 februari 2021

Verzekeraar Conservatrix failliet

De rechtbank Amsterdam heeft op 8 december het faillissement van verzekeraar Conservatrix uitgesproken. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de concrete gevolgen voor de polishouders zijn. De curatoren onderzoeken of de verzekeringen van Conservatrix kunnen worden overgedragen aan een andere verzekeraar die financieel gezond is. Op korte termijn ontvangen de polishouders een persoonlijke brief van Conservatrix met meer informatie over het vervolg van het proces. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 9 december 2020

Beslissing hof in zaak NN duurt te lang

Het bestuur van de Vereniging Woekerpolis.nl is van mening dat de beslissing van het gerechtshof Den Haag over de vragen aan de Hoge Raad lang op zich laat wachten. In de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) gaf het hof in maart 2020 aan voornemens te zijn vragen te stellen aan de Hoge Raad om duidelijkheid te krijgen welke verplichtingen op de verzekeraars rustten bij het aanbieden van beleggingsverzekeringen. Pas in het voorjaar van 2021 verwacht het hof daar een definitieve beslissing over te nemen. De vereniging heeft het hof verzocht om deze beslissing eerder te nemen, omdat er zoveel rechtszaken en gedupeerden afhankelijk zijn van deze beslissing.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 24 november 2020

Vervolg zaak tegen Nationale Nederlanden

In de collectieve procedure tegen Nationale Nederlanden (NN) wil het gerechtshof Den Haag vragen stellen aan de Hoge Raad. Dat komt omdat er meerdere Europese Richtlijnen in het woekerpolisdossier spelen en rechtbanken en gerechtshoven hierin niet dezelfde uitspraken doen. In de afgelopen maanden hebben alle partijen op de tussenuitspraak van het hof kunnen reageren. Het hof verwacht in het voorjaar 2021 een definitieve uitspraak te kunnen doen. Daarna gaan de vragen naar de Hoge Raad, die hierin duidelijkheid gaat geven. Dat is van belang voor deze zaak tegen NN, maar gaat ook een rol spelen in al onze collectieve procedures. Meer informatie over de vragen aan de Hoge Raad leest u in dit artikel.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 9 november 2020

Kamer moet zich buigen over schimmige kapitaalverzekeringen

Verzekeraars moeten wettelijk verplicht worden om álle kosten van een kapitaalverzekering op duidelijke jaaroverzichten te vermelden. Om dat te bereiken, dienden de Consumentenbond en ConsumentenClaim (mede namens Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) op 29 oktober 2020 een burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer, ondersteund door 52.000 handtekeningen. Hiermee komt het onderwerp op de agenda van de Kamer. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 29 oktober 2020

52.000 handtekeningen voor transparantie kapitaalverzekeringen

Bij ConsumentenClaim, de Consumentenbond, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces zijn 52.000 handtekeningen binnengekomen voor het ‘Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’. Met het burgerinitiatief willen de partijen het onderwerp kapitaalverzekeringen op de politieke agenda krijgen. Daarvoor zijn 40.000 handtekeningen nodig. Dat aantal is ruimschoots behaald. Op 29 oktober overhandigen Sandra Molenaar en Stef Smit, directeur ConsumentenClaim, het burgerinitiatief en de handtekeningen aan de Tweede Kamer. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 oktober 2020

Hoger beroep ingesteld tegen Achmea

De rechtbank Gelderland oordeelde in juni 2020 dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het hefboom- en inteereffect en zich schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatige verrijking. In dat opzicht een positieve uitspraak voor de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond, die de collectieve procedure hebben aangespannen. De rechter gaf de belangenorganisaties echter niet op alle punten gelijk. Zo zijn er door Achmea diverse kosten in rekening gebracht zonder dat de verzekeraar daarvoor toestemming van haar klanten had. Dit vinden de organisaties dermate belangrijk dat zij zich niet bij de afwijzing van dit punt kunnen neerleggen en hoger beroep hebben ingesteld.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 6 oktober 2020

Uitspraak Achmea

De rechtbank Gelderland heeft op 24 juni 2020 uitspraak gedaan in de procedure tegen Achmea. Deze wordt gevoerd door de Consumentenbond en de Vereniging Woekerpolis.nl. Hieruit blijkt dat Achmea haar klanten onvoldoende heeft geïnformeerd/gewaarschuwd over het hefboom- en inteereffect, waardoor de polis minder waard kan worden. Achmea moet de hierdoor geleden schade compenseren. In de uitspraak hebben de Consumentenbond en de Vereniging niet op alle punten gelijk gekregen. Daarom wordt overwogen in hoger beroep te gaan. Lees het persbericht.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 30 juni 2020

Burgerinitiatief in de media

In een radio-interview legt Stef Smit, directeur ConsumentenClaim uit wat het burgerinitiatief ‘Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’ inhoudt. Initiatiefnemers ConsumentenClaim, Consumentenbond, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces willen dat er een einde komt aan de schimmige kosten van verzekeraars. Dat kan alleen als de politiek de wet wijzigt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen. Inmiddels zijn er meer dan 40.000 handtekeningen gezet, waardoor het initiatief op de agenda van de Tweede Kamer kan komen. Het interview wordt uitgezonden bij Omroep Wetering, Omroep Vlaardingen en De Late Avond (11 lokale omroepen in Zuid-Holland) tussen 27 en 29 juni 2020. U kunt hieronder naar het radio-interview luisteren. Ook kunt u nog steeds het burgerinitiatief tekenen op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 29 juni 2020

Radio-interview over burgerinitiatief:

Update burgerinitiatief Tijd voor Transparantie

In korte tijd hebben meer dan 40.000 Nederlanders het burgerinitiatief ‘Transparante jaaroverzichten Kapitaalverzekeringen’ ondertekend. Hiermee is het minimaal benodigde aantal handtekeningen gehaald om het burgerinitiatief bij de Tweede Kamer te kunnen indienen. Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim: “Vooral de laatste dagen ging het hard en kwamen er duizenden handtekeningen per dag binnen. Dit geeft wel aan dat het onderwerp sterk leeft in de samenleving. Mensen pikken het niet langer als informatie wordt achtergehouden.” De vier initiatiefnemers (ConsumentenClaim, Consumentenbond, Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) hebben nu hun doelstelling verhoogd naar 100.000 handtekeningen. Het burgerinitiatief kan ondertekend worden op https://www.tijdvoortransparantie.nl.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 24 juni 2020

Uitspraak Achmea opnieuw uitgesteld

Rechtbank Arnhem heeft de uitspraak in onze zitting tegen Achmea opnieuw uitgesteld. De rechtbank verwacht in juli 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 11 juni 2020

Hoge Raad moet Europese regels verduidelijken

Verzekeraars houden kosten in op polissen, zonder klanten hier transparant over te informeren. Hierdoor komen klanten aan het einde van de looptijd van de verzekering in financiële problemen. Daarom voeren wij collectieve procedures tegen de verzekeraars, waaronder Nationale-Nederlanden (NN). In deze zaak tegen NN besloot het gerechtshof Den Haag in een tussenuitspraak vragen te gaan stellen aan de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege. Hiervoor zijn twee redenen:

  1. Aan de zaak liggen twee Europese Richtlijnen ten grondslag. Hierbij is onduidelijk of ze beide van toepassing zijn, óf dat de ene regeling voorrang heeft op de andere regeling.
  2. Rechtbanken en gerechtshoven leggen de wet en regelgeving niet hetzelfde uit, waardoor uitspraken van elkaar verschillen.

Aan de Hoge Raad de vraag om hierin duidelijkheid te geven. De antwoorden van de Hoge Raad zijn niet alleen van belang voor de zaak tegen NN, maar zijn van belang voor álle woekerpolisdossiers. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 mei 2020

Burgerinitiatief van start

Het is tijd voor transparantie. Verzekeraars houden nog steeds verborgen kosten in bij kapitaalverzekeringen, waaronder woekerpolissen. Wij willen dat de politiek ingrijpt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht. Om dit op de politieke agenda te zetten zijn wij dit burgerinitiatief gestart. Doe mee en teken hier het burgerinitiatief!

Vereniging Woekerpolis.nl, geproduceerd op 12 mei 2020

Uitspraak Achmea uitgesteld

Rechtbank Arnhem heeft de uitspraak in onze zitting tegen Achmea uitgesteld. De rechtbank verwacht in juni 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 7 mei 2020

Tussenuitspraak in procedure tegen NN

Het hof Den Haag heeft op 31 maart 2020 een tussenuitspraak gedaan in onze procedure tegen Nationale Nederlanden. Zoals tijdens de laatste zitting in de zaak al werd aangekondigd, is het hof van plan om een aantal vragen aan de Hoge Raad voor te leggen. Deze vragen gaan duidelijk maken of Nationale Nederlanden (en andere verzekeraars) klanten voldoende heeft geïnformeerd, bijvoorbeeld over de hoge kosten die op de beleggingsverzekeringen werden ingehouden. Voordat de vragen naar de Hoge Raad gaan, mogen partijen zich hier nog over uitlaten.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 10 april 2020

Uitspraak Kifid in Reaal polis

Het financiële klachteninstituut Kifid heeft uitspraak gedaan in de zaak van een consument met een Reaal woekerpolis. Volgens het Kifid moet de verzekeraar de afkoopwaarde van de polis opnieuw berekenen en met een vergoeding komen. Dit omdat op de polis stond vermeld dat de beheerkosten nul procent bedroegen, maar er toch kosten in rekening werden gebracht. Gebrekkige informatie is een belangrijk punt in het woekerpolisdossier. Een uitspraak als deze door het Kifid sterkt de strijd tegen de woekerpolissen. Lees meer.

Kifid, gepubliceerd op 24 februari 2020

Rechtszaak woekerpolissen Achmea 

Op 12 februari 2020 was in de Rechtbank Arnhem een zitting tussen de Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond tegen Achmea inzake het woekerpolisdossier. Tijdens deze zitting hebben beide partijen hun standpunten nader toegelicht en mochten ook enkele gedupeerden een persoonlijke toelichting geven. De Vereniging heeft o.a. sterk benadrukt dat de beleggingspolissen misleidend waren en dat zonder enige juridische grondslag zeer hoge kosten in rekening werden gebracht aan de consument. De rechtbank verwacht in mei 2020 een (tussen)uitspraak te doen in deze zaak, maar dit kan mogelijk nog uitlopen.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 13 februari 2020.

Positieve ontwikkeling in procedure tegen NN

Op 20 januari was de afsluitende zitting bij het Gerechtshof Den Haag in onze collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. De advocaten van beide partijen hebben daar hun standpunten nog eens mondeling toegelicht. Bij de zitting waren leden van de vereniging aanwezig die op gepaste momenten van zich lieten horen. De uitkomst van de zitting is dat het hof rechtstreeks aan de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) vragen gaat stellen. Dit wordt nog officieel in een tussenuitspraak bevestigd, naar verwachting eind maart 2020. Wij zijn als vereniging blij met deze tussenstap die naar verwachting een aanzienlijke versnelling in de uitkomst van de woekerpolis-affaire gaat opleveren.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 januari 2020

Pensioenpetitie overhandigd aan minister

Op woensdag 20 november 2019 is de petitie “Kom in actie voor uw pensioen” overhandigd aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Vereniging Woekerpolis.nl ondersteunt de actie en was bij de overhandiging aanwezig. Er zijn bijna 60.000 handtekeningen opgehaald en ondertekenen is nog steeds mogelijk. Hoewel de voorgenomen pensioenkorting een jaar is uitgesteld, is deze nog niet van de baan. Omroep MAX besteedt op vrijdag 22 november in Meldpunt aandacht aan dit onderwerp (19.05 uur op NPO 2). Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 21 november 2019

Kom in actie voor uw pensioen

De Vereniging Woekerpolis.nl ondersteunt de actie ‘Kom in actie voor uw pensioen’, een initiatief van 50Plus. De actie is opgezet omdat er kortingen dreigen op de reguliere pensioenen door de rekenregels van het kabinet. De vereniging roept iedereen op om aan de actie mee te doen. Dat kan door de petitie te ondertekenen op de website kominactievooruwpensioen.nl. De handtekeningen worden op 20 november overhandigd aan minister-president Rutte, minister Koolmees en Kamervoorzitter Arib. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl,  gepubliceerd op 8 november 2019

De Goudse gaf jarenlang misleidende offertes af

Uit onderzoek van ConsumentenClaim en Radar is gebleken dat Goudse Verzekeringen jarenlang te rooskleurige offertes voor beleggingsverzekeringen heeft afgegeven. Doordat met verkeerde sterftetafels werd gerekend, werden te hoge eindkapitalen aan klanten voorgerekend. Op maandag 4 november is in het televisieprogramma Radar uitgebreid aandacht aan het onderwerp besteed. Kijk hier het item terug.

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 4 november 2019

ASR mag geen bemiddelingskosten rekenen

ASR heeft onterecht bemiddelingskosten in rekening gebracht bij de beleggingsverzekering  van een consument. Dit blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie van Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) op 14 oktober 2019. Kifid oordeelt dat de consument niet met deze kosten heeft ingestemd. ASR moet de eindwaarde opnieuw berekenen. Hierbij mogen ze, naast de fondsbeheerkosten, alleen kosten rekenen die in de productdocumentatie staan. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 18 oktober 2019

ASR moet poliskosten terugbetalen

Uit een uitspraak van Kifid blijkt dat ASR de poliskosten aan een echtpaar moet terugbetalen. Het gaat om de beleggingsverzekering Falcon LevensPlan, die de consumenten eind 2001 afsloten. Falcon is de rechtsvoorganger van ASR. Kifid oordeelt dat ASR de consumenten niet heeft geïnformeerd over de hoogte en samenstelling van de poliskosten. Tot dit oordeel kwam Kifid op basis van de Europese richtlijn ‘oneerlijke bedingen’, die er is om consumenten te beschermen. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 3 juli 2019

WAMCA

Op 19 maart is de Wet Afwikkeling Massaschade in Collectieve Actie (WAMCA) aangenomen in de Eerste Kamer. Dit is goed nieuws voor consumenten, want met de nieuwe wet in handen hebben zij straks een extra wapen om hun recht te halen. De wet, die waarschijnlijk later dit jaar ingaat, is van toepassing op alle claims die zijn ontstaan na 15 november 2016. Op oudere claims blijft de huidige wetgeving van toepassing. Lees meer

Rijksoverheid, gepubliceerd op 20 maart 2019

Uitspraak rechtbank ASR
Op 6 februari 2019 heeft de Rechtbank Midden-Nederland een teleurstellende uitspraak gedaan in onze collectieve procedure tegen ASR. De verzekeraar heeft in grote lijnen gelijk gekregen bij de rechtbank en heeft volgens de rechter haar informatieplicht niet geschonden. De rechter vindt wel dat de verzekeraar onrechtmatig heeft gehandeld door bij woekerpolissen met een hoog-laag constructie te veel administratiekosten in rekening te brengen. De vereniging is het niet eens met het oordeel van de rechter en gaat in hoger beroep.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 20 februari 2019

Collectieve woekerpolisprocedure tegen Achmea gestart
Op 3 januari 2019 zijn de Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.nl een collectieve procedure gestart tegen Achmea. Zij eisen compensatie voor gedupeerde klanten van Achmea met een woekerpolis. De procedure werd gestart met het uitreiken van de dagvaarding door de deurwaarder op het kantoor van Achmea in Apeldoorn. Lees meer.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 3 januari 2019

Achmea wil niet praten over schikking Achmea
Achmea wil niet in overleg over een compensatieregeling voor klanten aan wie zij een woekerpolis verkocht. Verzekeraar Achmea reageerde op de sommatiebrief die op 12 november 2018 werd overhandigd. In de brief werd de verzekeraar opgeroepen om in overleg te treden over de afhandeling van 800.000 woekerpolissen. Achmea zegt dat het zaken individueel wil afhandelen. Dat leidde tot nu toe echter niet tot een afdoende compensatie voor consumenten. Een gang naar de rechter is nu noodzakelijk. Tegen de verzekeraar wordt nu een procedure gestart.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 november 2018

Uitstel uitspraak collectieve procedure ASR
Op 21 november 2018 heeft de Rechtbank Midden-Nederland de uitspraak in onze collectieve procedure tegen ASR uitgesteld. De uitspraak wordt nu verwacht in het begin van 2019.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 21 november 2018

Massaal Woekerpolisprotest Achmea
Honderden consumenten reisden op 12 november 2018 af naar het hoofdkantoor van Achmea. De demonstratie was de afsluiting van een geslaagd Woekerpolis Event in Zeist. Tijdens de demonstratie overhandigden Ab Flipse (voorzitter Woekerpolis.nl) en Bart Combée (directeur Consumentenbond) namens hun achterban een sommatiebrief aan de directie van het bedrijf. Als Achmea niet binnen 14 dagen in overleg treedt over een compensatieregeling, dan wordt de verzekeraar voor de rechter gedaagd. Lees hier het artikel van de Telegraaf.

De Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 13 november 2018

Het woekerpolisevent 12 november 2018
Op maandagmiddag 12 november 2018 organiseren de Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces, de Consumentenbond, Plus Magazine en Moneywise het woekerpolisevent in Zeist. Tussen 12:00 en 17:00 uur geven experts presentaties over woekerpolissen en alles wat daarmee te maken heeft. Ook zijn er adviseurs aanwezig waaraan bezoekers vragen kunnen stellen. Inschrijven kan t/m 8 november a.s. Let op: vol = vol.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 30 oktober 2018

Zitting collectieve procedure ASR
Op 28 augustus was de zitting in onze collectieve procedure tegen ASR in de rechtbank in Utrecht. Eind 2018 wordt een uitspraak verwacht.

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 1 oktober 2018

De Nationale Ontwoekerdag
Op woensdag 7 maart 2018 organiseerden de Consumentenbond, Plus Magazine, de Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim en MoneyWise de Nationale Ontwoekerdag. Tijdens de Ontwoekerdag kregen bijna 1000 bezoekers gratis financieel en/of juridisch advies over hun woekerpolis. Kijk hier vanaf 9:10min de uitzending van NOS terug of lees het artikel van de NRC over de Ontwoekerdag.

De Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 8 maart 2018

Nieuwsarchief:
2017
2016
2015
2014
2013
2012

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze activiteiten? Volg ons op Facebook en Twitter