Nieuws en mededelingen

Mokerslag voor Nationale-Nederlanden in woekerpolisaffaire 

Het gerechtshof Den Haag heeft voor woekerpolisgedupeerden een positieve uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden. De verzekeraar heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. De uitspraak betekent na 10 jaar procederen een grote overwinning voor de Vereniging Woekerpolis.nl en alle gedupeerde consumenten.   

Hoe zat het ook alweer?
In de afgelopen decennia verkocht Nationale-Nederlanden circa 700.000 beleggingsverzekeringen, beter bekend onder de naam woekerpolissen. Deze verzekeringen leverden veel minder op dan was voorgehouden. De Vereniging Woekerpolis.nl daagde Nationale-Nederlanden daarom in 2013 voor de rechter.

De uitspraak
Het gerechtshof heeft bepaald dat het artikel in de polisvoorwaarden waarmee Nationale Nederlanden kosten inhield, als oneerlijk wordt aangemerkt. Dit betekent dat er geen geldige reden is om de eerste kosten, afsluit- en doorlopende provisie, incassokosten, administratiekosten en beheerkosten in te houden.

Wat betreft de premie voor de overlijdensrisicodekking is het artikel niet vernietigd, maar het hof heeft vastgesteld dat de premiehoogte niet was afgesproken. Ook heeft Nationale Nederlanden nagelaten klanten te waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect, wat ze wel hadden moeten doen. Voor het verwijt dat Nationale Nederlanden mogelijk onnodige transacties uitvoerde om extra kosten in rekening te brengen (churning), heeft het hof de verzekeraar toestemming gegeven om tegenbewijs te leveren. Het hof heeft hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 26 september 2023

Uitspraak Nationale Nederlanden verplaatst

Eind mei stond de belangrijke uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak tegen Nationale Nederlanden gepland. Deze is nu verplaatst naar  26 september 2023. Ook verwachten we dat die dag een uitspraak wordt gedaan in de procedure tegen Aegon.

Zowel het Europese Hof als de Hoge Raad hebben zich over de zaak uitgelaten, en die uitspraken waren positief.

Later dit jaar volgen mogelijk ook nog uitspraken tegen andere verzekeraars.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 2 augustus 2023

Update Reaal

Hoe zat het ook alweer?

In november 2015 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl staatsverzekeraar Reaal gedagvaard. Reaal is de derde verzekeraar waar de vereniging een collectieve procedure tegen is gestart. De verzekeraar verkocht circa één miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AXA, Winterthur en Zwitserleven.

De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden.

Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Een deel van de vordering van de vereniging is niet toegewezen. Beide partijen zijn vervolgens in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen Reaal geruime tijd heeft stilgelegen. Zowel wij als Reaal wilden eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update Nationale-Nederlanden

Hoe zat het ook alweer?

Tien jaar geleden zijn we gestart met de collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. Hierbij blikken we terug naar de belangrijkste momenten in de procedure tot nu:

  • 2013: De Vereniging Woekerpolis start de procedure tegen Nationale-Nederlanden.
  • 2015: Het Europese Hof doet uitspraak in de zaak Nationale Nederlanden / Van Leeuwen die bepalend is voor het vervolg van de procedure bij de rechtbank.
  • 2017: De vorderingen van Vereniging Woekerpolis worden afgewezen. Vereniging Woekerpolis gaat in hoger beroep.
  • 2021: Het hof Den Haag stelt vragen aan de Hoge Raad. Het hof hoopt zo van de Hoge Raad duidelijkheid te krijgen over hoe zij de vorderingen van de Vereniging moet beoordelen.
  • 2022: De Hoge Raad geeft positieve antwoorden op de vragen van het hof. Hiermee wordt de procedure bij het hof voortgezet.
  • 2023: Einduitspraak van het hof Den Haag wordt 26 september 2023 verwacht.

Wat is het laatste nieuws?

Wij verwachten op 26 september 2023 een uitspraak van het hof Den Haag. Deze uitspraak is bepalend en leidend voor de vervolgstappen voor de overige verzekeraars.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 31 juli 2023

Update ASR

Hoe zat het ook alweer?

In juni 2016 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl ASR gedagvaard voor haar rol in de woekerpolisaffaire.

ASR verkocht circa 1,1 miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AMEV, Falcon Leven, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van ASR: het ABC Spaarplan en de Waerdye-polis.

Bij deze producten zijn kosten ingehouden die niet zijn overeengekomen met klanten. Daarnaast zijn er misleidende rekenvoorbeelden in de offertes gebruikt. Na een negatieve uitspraak in 2019 zijn we in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen ASR enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten.

We hebben het hof gevraagd om ASR een datum te geven waarop zij kunnen reageren op onze standpunten in dit hoger beroep. Daarna zullen partijen hun standpunten waarschijnlijk nog mondeling mogen toelichten.

ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

In een persbericht hebben wij ASR en Aegon opgeroepen om, vóór de overname, woekerpolisgedupeerden te compenseren. Ook hebben wij de verzekeraars in een brief hierom verzocht. Helaas hebben beiden hier geen gehoor aan gegeven, en zullen we dus het oordeel van de rechter in de procedures moeten afwachten.

Op 17 januari 2023 waren we aanwezig als gevolmachtigde van een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van ASR.  Hoewel de aandeelhouders vrijwel unaniem voor de overname van Aegon hebben gestemd, vonden wij het belangrijk om aan het bestuur van ASR kritische vragen over het woekerpolisdossier te stellen. Hiermee wordt ASR indirect verplicht om voldoende reserves aan te houden voor een compensatieregeling.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update Aegon

Hoe zat het ook alweer?

Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend.

In 2017 behaald de Vereniging Woekerpolis een overwinning: Aegon is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten. Toch is ook een belangrijk deel van de vordering van de vereniging niet toegewezen: volgens ons ten onrechte. Wij zijn daarom tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Ook Aegon is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen Aegon enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten. Daarna zal het hof naar verwachting uitspraak doen.

In de zaak tegen Aegon heeft in april 2023 het pleidooi bij het hof Den Haag plaatsgevonden. Nu zal het hof een uitspraak gaan doen. De uitspraak wordt verwacht op 26 september 2023.

ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

In een persbericht hebben wij ASR en Aegon opgeroepen om, vóór de overname, woekerpolisgedupeerden te compenseren. Ook hebben wij de verzekeraars in een brief hierom verzocht. Helaas hebben beiden hier geen gehoor aan gegeven, en zullen we dus het oordeel van de rechter in de procedures moeten afwachten.

Op 17 januari 2023 waren we aanwezig als gevolmachtigde van een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van ASR.  Hoewel de aandeelhouders vrijwel unaniem voor de overname van Aegon hebben gestemd, vonden wij het belangrijk om aan het bestuur van ASR kritische vragen over het woekerpolisdossier te stellen. Hiermee wordt ASR indirect verplicht om voldoende reserves aan te houden voor een compensatieregeling.

Wat betekent de overname van Aegon door ASR voor uw woekerpolis?

De overname heeft geen directe gevolgen voor uw woekerpolis. Wel heeft de overname tot gevolg dat wij bij een positieve uitspraak van de rechter met ASR in overleg zullen treden over een schikking in plaats van met Aegon.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update achmea 

Wat ging eraan vooraf?

In januari 2019 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met de Consumentenbond verzekeraar Achmea gedagvaard. De procedure werd gestart nadat beide verenigingen in november 2018 samen met honderden gedupeerden actie voerden bij het hoofdkantoor van de verzekeraar. Inzet was om met Achmea, dat in totaal zo’n 800.000 woekerpolissen verkocht, in overleg te treden over een compensatieregeling. Doordat Achmea weigerde om in gesprek te gaan, was een gang naar de rechter onvermijdelijk.

In juni 2020 zijn onze vorderingen voor een deel toegewezen, maar ook voor een deel afgewezen. Daarom zijn we daarna in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

In januari 2023 heeft er een zitting bij het hof plaatsgevonden waarbij partijen hun standpunten mondeling hebben kunnen toelichten en waarbij het gerechtshof vragen aan partijen heeft gesteld.

Achmea heeft na de zitting van januari 2023 aangegeven dat zij van mening is dat alle rechters vervangen moeten worden omdat één van de rechters in een eerdere procedure over een beleggingsverzekering een adviserende rol zou hebben gehad. Dit wordt ‘wraking’ genoemd. Dit verzoek is op 21 maart 2023 toegewezen. Dit betekent dat er nu eerst drie nieuwe rechters moeten worden aangewezen. Daarna zal er hoogstwaarschijnlijk opnieuw een zitting bij het hof plaatsvinden. Het is onduidelijk op welke termijn  dat zal gebeuren.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze activiteiten? Volg ons op Facebook en Twitter