Nieuws en mededelingen

Schikking voor woekerpolissen Reaal

In navolging van Allianz, a.s.r., NN en Achmea, compenseert ook verzekeraar Reaal klanten met een woekerpolis. Vereniging Woekerpolis.nl, De Consumentenbond, ConsumentenClaim, Stichting Woekerpolisproces en Wakkerpolis bereikten hierover een akkoord met de verzekeraar. In totaal is met de schikking een bedrag van 70 miljoen euro gemoeid. De belangenorganisaties staken hun juridische procedure tegen Reaal.

De overeenkomst betreft beleggingsverzekeringen van Reaal en zijn rechtsvoorgangers. Consumenten die bij de claimorganisaties zijn aangesloten kunnen een vergoeding tegemoet zien van minimaal enkele honderden euro’s per polis en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

De komende maanden werken de betrokken partijen de praktische uitvoering van de regeling verder uit. Daarna ontvangen de deelnemers bericht over wat de regeling voor hen persoonlijk betekent. De overeenkomst met Reaal is definitief als minimaal 90% van de deelnemers instemt.

Schrijnende gevallen

De compensatie geldt alleen voor gedupeerden die zich hebben aangemeld bij een van de belangenorganisaties. Consumenten die niet zijn aangesloten, kunnen zich wel melden bij Reaal zelf. De verzekeraar reserveert, buiten de regeling om, nog eens 25 miljoen euro voor zogeheten schrijnende gevallen en mensen die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties en niet eerder compensatie hebben ontvangen.

Woekerpolissen

Beleggingsverzekeringen werden in 2006 bekend als ‘woekerpolissen’.  Deze verzekeringen werden vanaf begin jaren ‘90 tot 2008 verkocht. Verzekeraars hielden daarbij vaak hoge kosten in op de te beleggen premie, waardoor het voorgespiegelde rendement bij lange na niet werd gehaald. De belangenorganisaties strijden al jaren voor compensatie hiervoor. Eerder bereikten ze schikkingen met Allianz, a.s.r., NN en Achmea. Met verzekeraar De Goudse zijn gesprekken in een afrondende fase.

Aanmelden

Consumenten met een woekerpolis bij één van de genoemde verzekeraars kunnen zich niet meer aanmelden voor compensatie bij de belangenorganisaties. Ze kunnen zich eventueel wel wenden tot de verzekeraar zelf. Consumenten met een woekerpolis bij Onderlinge ’S Gravehaege en Legal & General (Scildon) kunnen zich nog wel aanmelden.

Ook compensatie voor woekerpolisgedupeerden Achmea

ConsumentenClaim, de Consumentenbond, Wakkerpolis, Stichting Woekerpolisproces en Vereniging Woekerpolis.nl hebben akkoord bereikt met verzekeraar Achmea over compensatie voor een groep consumenten met een woekerpolis. Achmea trekt hiervoor 60 miljoen euro uit. De Consumentenbond en Vereniging Woekerpolis.nl staken hiermee hun juridische procedures tegen de verzekeraar.

De overeenkomst betreft beleggingsverzekeringen die in Nederland onder meer zijn verkocht via de merken Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en hun rechtsvoorgangers. Consumenten die bij de claimorganisaties zijn aangesloten kunnen een vergoeding tegemoetzien van minimaal enkele honderden euro’s. Per polis kan dit in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

De komende maanden werken de betrokken partijen de praktische uitvoering van de regeling verder uit. Daarna ontvangen de deelnemers bericht over wat de regeling precies voor hen betekent. De regeling met Achmea is definitief als minimaal 90% van de deelnemers akkoord is.

Vierde schikking
De overeenkomst met Achmea is de vierde schikking in het woekerpolisdossier. Eerder bereikten de belangenorganisaties al overeenkomsten met Allianz, a.s.r. en NN. De overeenkomst met Achmea betreft minder polissen dan de voorgaande schikkingen.

Met de deal komt er voor een nieuwe groep consumenten een einde aan een langslepende procedure. ‘Ook dit boek kan nu eindelijk dicht. Dat geeft rust en genoegdoening’, aldus de onderhandelaars.

Woekerpolissen
De belangenorganisaties strijden al vele jaren voor consumenten met een woekerpolis. Deze beleggingsverzekeringen werden vanaf begin jaren ‘90 tot 2008 verkocht. Verzekeraars hielden vaak hoge kosten in op de te beleggen premie, waardoor het voorgespiegelde rendement bij lange na niet werd gehaald.

De partijen zijn nog in gesprek met Reaal en De Goudse. Ook deze verzekeraars verkochten in het verleden woekerpolissen.

25 miljoen
Buiten de regeling om, reserveert Achmea nog eens 25 miljoen euro voor gedupeerden die niet zijn aangesloten bij een van de belangenorganisaties, zogeheten schrijnende gevallen.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 16 februari 2024

Onderhandelingen met Achmea en de Goudse in vergevorderd stadium

De onderhandelingen met Achmea en de Goudse zijn in een vergevorderd stadium. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze verzekeraars.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 15 februari 2024

Schikking met NN: 300 miljoen voor woekerpolissen

Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim, De Consumentenbond, Wakkerpolis en Stichting Woekerpolisproces zijn het eens geworden over een schikking met NN Group (NN) voor woekerpolisgedupeerden. Met de deal is een bedrag gemoeid van ongeveer 300 miljoen euro. Alle juridische procedures tegen NN worden hiermee stopgezet.

De overeenkomst betreft onder meer beleggingsverzekeringen van Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd en ABN Amro Levensverzekering. De komende maanden werken de betrokken partijen de praktische uitvoering van de regeling verder uit. Daarna ontvangen consumenten die zich bij een van de belangenorganisaties hebben aangemeld, bericht over wat de regeling voor hen betekent. De tegemoetkoming per polishouder bedraagt minimaal 500 euro en kan in een enkel geval oplopen tot meer dan tienduizend euro.

Prachtig resultaat
Ab Flipse, voorzitter Vereniging Woekerpolis, is blij met de overeenkomst: ‘Na eerdere schikkingen met Allianz en a.s.r. is dit de derde schikking die we hebben weten te bereiken. Een prachtig resultaat dat zeker ook te danken is aan de positieve uitspraken in onze rechtszaken tegen Aegon (a.s.r.) en NN in september vorig jaar. Wat ons betreft is dit ook de tijd voor andere verzekeraars die woekerpolissen verkochten om in beweging te komen.’

Trots
Ook Pieter Lijesen, Stichting Woekerpolisproces is blij: ‘De onderhandelingen met NN waren soms moeilijk en gesprekken gingen tijdens de feestdagen en vaak tot diep in de nacht door. Maar we hebben bereikt waar we voor staan, namelijk een regeling waar we trots op zijn. Het doet recht aan de schade die deelnemers hebben geleden. Ik ben vooral blij dat de deelnemers die op leeftijd zijn toch nog tijdig een compensatie ontvangen.’

Woekerpolissen

De belangenorganisaties strijden al vele jaren voor consumenten met een woekerpolis. Deze beleggingsverzekeringen werden vanaf eind jaren ‘80 tot 2008 verkocht. Verzekeraars hielden vaak hoge kosten in op de te beleggen premie, waardoor het voorgespiegelde rendement bij lange na niet werd gehaald. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Consumenten kwamen echt van een koude kermis thuis. Ze sloten die polissen af met het idee om daarmee later een hypotheek af te lossen of om een pensioen mee aan te vullen. Dat bleek onhaalbaar. Deze regeling compenseert hen nu voor de hoge kosten die ze hebben betaald. Daar hebben we lang voor gestreden, maar nu kan dat boek dicht.’

Oproep
Stef Smit, directeur ConsumentenClaim: ‘Er zijn meer verzekeraars die woekerpolissen verkochten. Ook consumenten met polissen van Achmea, Reaal en de Goudse hebben zich bij ons gemeld. We roepen die verzekeraars dan ook op om het goede voorbeeld van a.s.r. en NN te volgen en met ons in gesprek te gaan over een schikking. De polishouders hebben er recht op.’

Goed nieuws
Marnix Bos, voorzitter Wakkerpolis sluit zich daarbij aan: ‘Voor consumenten loont het om zich aan te sluiten bij een belangenorganisatie.’

NN heeft daarnaast nog een vangnet voor consumenten die niet zijn aangemeld en niet eerder compensatie hebben ontvangen. Voor deze groep en voor schrijnende gevallen heeft de verzekeraar nog eens 60 miljoen op haar balans gereserveerd. Consumenten kunnen zich daarvoor rechtstreeks melden bij NN. Bos: ‘Daarmee is de regeling goed nieuws voor alle belanghebbende polishouders.’

Consumenten met een woekerpolis bij Achmea, Reaal en de Goudse kunnen zich melden bij een van de belangenorganisaties. Aanmelden met polissen van NN en a.s.r. via de belangenorganisaties is niet meer mogelijk.

De regeling met NN is definitief als minimaal 90% van de deelnemers akkoord is.

Miljoenendeal met a.s.r. en Aegon bereikt

Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim, de Consumentenbond, Wakkerpolis en Stichting Woekerpolisproces hebben een overeenkomst bereikt met verzekeraar a.s.r. over woekerpolissen. Het betreft beleggingsverzekeringen van zowel a.s.r. als Aegon. Met de deal is een bedrag gemoeid van € 250 miljoen. Alle collectieve procedures tegen a.s.r. en Aegon worden stopgezet.

Lees meer

Ook Aegon moet klanten compenseren voor woekerpolissen 

Na de uitspraak van het gerechtshof Den Haag in de zaak tegen Nationale-Nederlanden, heeft de rechter geoordeeld dat ook Aegon klanten moet compenseren voor woekerpolissen. De verzekeraar heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. 

Hoe zat het ook alweer?  

Aegon verkocht 1,3 miljoen van deze polissen in de afgelopen 25 jaar. Dit jaar werden de Nederlandse activiteiten van Aegon overgenomen door ASR die daarmee in één klap de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland werd. Hoewel Aegon eerder al door de rechter werd veroordeeld om gedupeerden van Koersplan te vergoeden, ging de collectieve procedure van de vereniging verder. In die procedure werd de focus gelegd op het krijgen van compensatie voor de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Na een gedeeltelijk positieve uitspraak van de rechtbank, is er nu een uitspraak in hoger beroep.  

De uitspraak 

Het meest verstrekkend is de uitspraak voor het product Fundplan. Het hof heeft vastgesteld dat Aegon zonder contractuele basis kosten heeft ingehouden voor zichzelf en de tussenpersoon. Deze kosten moeten aan klanten worden terugbetaald. Tevens was er geen overeenstemming over de hoogte van de overlijdensrisicopremie, afkoopkosten, wijzigingskosten en termijnopslagen. 

Ook bij de producten Koersplan en Vermogensplan ging Aegon in de fout. Het hof concludeert dat Aegon onvoldoende informatie heeft verstrekt over de overlijdensrisicopremie. Ook was er geen wilsovereenstemming over de hoogte van de premie, de beleggingskosten en de aan- en verkoopkosten.  

In lijn met de eerdere uitspraken over Koersplan oordeelde het hof ook nog dat Aegon in diverse brochures die zij verstrekte onjuiste en misleidende eindkapitalen heeft vermeld. 

Hoe nu verder? 

ASR, dat eerder dit jaar de woekerpolisportefeuille van Aegon heeft overgenomen, heeft aangekondigd naar de Hoge Raad te gaan.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 28 september 2023

Mokerslag voor Nationale-Nederlanden in woekerpolisaffaire 

Het gerechtshof Den Haag heeft voor woekerpolisgedupeerden een positieve uitspraak gedaan in de zaak van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Nationale-Nederlanden. De verzekeraar heeft volgens het hof kosten ingehouden die niet met de klanten overeen waren gekomen. De uitspraak betekent na 10 jaar procederen een grote overwinning voor de Vereniging Woekerpolis.nl en alle gedupeerde consumenten.   

Hoe zat het ook alweer?

In de afgelopen decennia verkocht Nationale-Nederlanden circa 700.000 beleggingsverzekeringen, beter bekend onder de naam woekerpolissen. Deze verzekeringen leverden veel minder op dan was voorgehouden. De Vereniging Woekerpolis.nl daagde Nationale-Nederlanden daarom in 2013 voor de rechter.

De uitspraak

Het gerechtshof heeft bepaald dat het artikel in de polisvoorwaarden waarmee Nationale Nederlanden kosten inhield, als oneerlijk wordt aangemerkt. Dit betekent dat er geen geldige reden is om de eerste kosten, afsluit- en doorlopende provisie, incassokosten, administratiekosten en beheerkosten in te houden.

Wat betreft de premie voor de overlijdensrisicodekking is het artikel niet vernietigd, maar het hof heeft vastgesteld dat de premiehoogte niet was afgesproken. Ook heeft Nationale Nederlanden nagelaten klanten te waarschuwen voor het hefboom- en inteereffect, wat ze wel hadden moeten doen. Voor het verwijt dat Nationale Nederlanden mogelijk onnodige transacties uitvoerde om extra kosten in rekening te brengen (churning), heeft het hof de verzekeraar toestemming gegeven om tegenbewijs te leveren. Het hof heeft hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan.

Hoe nu verder? 

Nationale-Nederlanden heeft aangekondigd naar de Hoge Raad te gaan.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 26 september 2023

Uitspraak Nationale Nederlanden verplaatst

Eind mei stond de belangrijke uitspraak van het Gerechtshof Den Haag in de zaak tegen Nationale Nederlanden gepland. Deze is nu verplaatst naar  26 september 2023. Ook verwachten we dat die dag een uitspraak wordt gedaan in de procedure tegen Aegon.

Zowel het Europese Hof als de Hoge Raad hebben zich over de zaak uitgelaten, en die uitspraken waren positief.

Later dit jaar volgen mogelijk ook nog uitspraken tegen andere verzekeraars.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 2 augustus 2023

Update Reaal

Hoe zat het ook alweer?

In november 2015 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl staatsverzekeraar Reaal gedagvaard. Reaal is de derde verzekeraar waar de vereniging een collectieve procedure tegen is gestart. De verzekeraar verkocht circa één miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AXA, Winterthur en Zwitserleven.

De rechtbank Alkmaar heeft op 20 december 2017 de Vereniging Woekerpolis.nl voor een belangrijk deel in het gelijk gesteld. Reaal moet de door haar klanten geleden schade veroorzaakt door het hefboom- en inteereffect vergoeden.

Ook bepaalde de rechtbank dat een aantal van door Reaal gehanteerde voorwaarden moeten worden aangemerkt als een oneerlijk beding. Alle kosten die uit hoofde van deze bedingen zijn ingehouden, moet Reaal inclusief wettelijke rente terugbetalen. Een deel van de vordering van de vereniging is niet toegewezen. Beide partijen zijn vervolgens in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen Reaal geruime tijd heeft stilgelegen. Zowel wij als Reaal wilden eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update Nationale-Nederlanden

Hoe zat het ook alweer?

Tien jaar geleden zijn we gestart met de collectieve procedure tegen Nationale-Nederlanden. Hierbij blikken we terug naar de belangrijkste momenten in de procedure tot nu:

  • 2013: De Vereniging Woekerpolis start de procedure tegen Nationale-Nederlanden.
  • 2015: Het Europese Hof doet uitspraak in de zaak Nationale Nederlanden / Van Leeuwen die bepalend is voor het vervolg van de procedure bij de rechtbank.
  • 2017: De vorderingen van Vereniging Woekerpolis worden afgewezen. Vereniging Woekerpolis gaat in hoger beroep.
  • 2021: Het hof Den Haag stelt vragen aan de Hoge Raad. Het hof hoopt zo van de Hoge Raad duidelijkheid te krijgen over hoe zij de vorderingen van de Vereniging moet beoordelen.
  • 2022: De Hoge Raad geeft positieve antwoorden op de vragen van het hof. Hiermee wordt de procedure bij het hof voortgezet.
  • 2023: Einduitspraak van het hof Den Haag wordt 26 september 2023 verwacht.

Wat is het laatste nieuws?

Wij verwachten op 26 september 2023 een uitspraak van het hof Den Haag. Deze uitspraak is bepalend en leidend voor de vervolgstappen voor de overige verzekeraars.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 31 juli 2023

Update ASR

Hoe zat het ook alweer?

In juni 2016 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl ASR gedagvaard voor haar rol in de woekerpolisaffaire.

ASR verkocht circa 1,1 miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AMEV, Falcon Leven, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van ASR: het ABC Spaarplan en de Waerdye-polis.

Bij deze producten zijn kosten ingehouden die niet zijn overeengekomen met klanten. Daarnaast zijn er misleidende rekenvoorbeelden in de offertes gebruikt. Na een negatieve uitspraak in 2019 zijn we in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen ASR enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten.

We hebben het hof gevraagd om ASR een datum te geven waarop zij kunnen reageren op onze standpunten in dit hoger beroep. Daarna zullen partijen hun standpunten waarschijnlijk nog mondeling mogen toelichten.

ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

In een persbericht hebben wij ASR en Aegon opgeroepen om, vóór de overname, woekerpolisgedupeerden te compenseren. Ook hebben wij de verzekeraars in een brief hierom verzocht. Helaas hebben beiden hier geen gehoor aan gegeven, en zullen we dus het oordeel van de rechter in de procedures moeten afwachten.

Op 17 januari 2023 waren we aanwezig als gevolmachtigde van een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van ASR.  Hoewel de aandeelhouders vrijwel unaniem voor de overname van Aegon hebben gestemd, vonden wij het belangrijk om aan het bestuur van ASR kritische vragen over het woekerpolisdossier te stellen. Hiermee wordt ASR indirect verplicht om voldoende reserves aan te houden voor een compensatieregeling.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update Aegon

Hoe zat het ook alweer?

Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend.

In 2017 behaald de Vereniging Woekerpolis een overwinning: Aegon is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten. Toch is ook een belangrijk deel van de vordering van de vereniging niet toegewezen: volgens ons ten onrechte. Wij zijn daarom tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Ook Aegon is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen Aegon enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten. Daarna zal het hof naar verwachting uitspraak doen.

In de zaak tegen Aegon heeft in april 2023 het pleidooi bij het hof Den Haag plaatsgevonden. Nu zal het hof een uitspraak gaan doen. De uitspraak wordt verwacht op 26 september 2023.

ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

In een persbericht hebben wij ASR en Aegon opgeroepen om, vóór de overname, woekerpolisgedupeerden te compenseren. Ook hebben wij de verzekeraars in een brief hierom verzocht. Helaas hebben beiden hier geen gehoor aan gegeven, en zullen we dus het oordeel van de rechter in de procedures moeten afwachten.

Op 17 januari 2023 waren we aanwezig als gevolmachtigde van een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van ASR.  Hoewel de aandeelhouders vrijwel unaniem voor de overname van Aegon hebben gestemd, vonden wij het belangrijk om aan het bestuur van ASR kritische vragen over het woekerpolisdossier te stellen. Hiermee wordt ASR indirect verplicht om voldoende reserves aan te houden voor een compensatieregeling.

Wat betekent de overname van Aegon door ASR voor uw woekerpolis?

De overname heeft geen directe gevolgen voor uw woekerpolis. Wel heeft de overname tot gevolg dat wij bij een positieve uitspraak van de rechter met ASR in overleg zullen treden over een schikking in plaats van met Aegon.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Update achmea 

Wat ging eraan vooraf?

In januari 2019 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met de Consumentenbond verzekeraar Achmea gedagvaard. De procedure werd gestart nadat beide verenigingen in november 2018 samen met honderden gedupeerden actie voerden bij het hoofdkantoor van de verzekeraar. Inzet was om met Achmea, dat in totaal zo’n 800.000 woekerpolissen verkocht, in overleg te treden over een compensatieregeling. Doordat Achmea weigerde om in gesprek te gaan, was een gang naar de rechter onvermijdelijk.

In juni 2020 zijn onze vorderingen voor een deel toegewezen, maar ook voor een deel afgewezen. Daarom zijn we daarna in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

In januari 2023 heeft er een zitting bij het hof plaatsgevonden waarbij partijen hun standpunten mondeling hebben kunnen toelichten en waarbij het gerechtshof vragen aan partijen heeft gesteld.

Achmea heeft na de zitting van januari 2023 aangegeven dat zij van mening is dat alle rechters vervangen moeten worden omdat één van de rechters in een eerdere procedure over een beleggingsverzekering een adviserende rol zou hebben gehad. Dit wordt ‘wraking’ genoemd. Dit verzoek is op 21 maart 2023 toegewezen. Dit betekent dat er nu eerst drie nieuwe rechters moeten worden aangewezen. Daarna zal er hoogstwaarschijnlijk opnieuw een zitting bij het hof plaatsvinden. Het is onduidelijk op welke termijn  dat zal gebeuren.

Vereniging Woekerpolis, gepubliceerd op 27 maart 2023

Laatste nieuwsbrief:
Maart 2023

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws en onze activiteiten? Volg ons op Facebook en Twitter