Wat ging eraan vooraf?

In januari 2019 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl samen met de Consumentenbond verzekeraar Achmea gedagvaard. De procedure werd gestart nadat beide verenigingen in november 2018 samen met honderden gedupeerden actie voerden bij het hoofdkantoor van de verzekeraar. Inzet was om met Achmea, dat in totaal zo’n 800.000 woekerpolissen verkocht, in overleg te treden over een compensatieregeling. Doordat Achmea weigerde om in gesprek te gaan, was een gang naar de rechter onvermijdelijk.

In juni 2020 zijn onze vorderingen voor een deel toegewezen, maar ook voor een deel afgewezen. Daarom zijn we daarna in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

In januari 2023 heeft er een zitting bij het hof plaatsgevonden waarbij partijen hun standpunten mondeling hebben kunnen toelichten en waarbij het gerechtshof vragen aan partijen heeft gesteld.

Achmea heeft na de zitting van januari 2023 aangegeven dat zij van mening is dat alle rechters vervangen moeten worden omdat één van de rechters in een eerdere procedure over een beleggingsverzekering een adviserende rol zou hebben gehad. Dit wordt ‘wraking’ genoemd. Dit verzoek is op 21 maart 2023 toegewezen. Dit betekent dat er nu eerst drie nieuwe rechters moeten worden aangewezen. Daarna zal er hoogstwaarschijnlijk opnieuw een zitting bij het hof plaatsvinden. Het is onduidelijk op welke termijn  dat zal gebeuren.