Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim, de Consumentenbond, Wakkerpolis en Stichting Woekerpolisproces hebben een overeenkomst bereikt met verzekeraar a.s.r. over woekerpolissen. Het betreft beleggingsverzekeringen van zowel a.s.r. als Aegon. Met de deal is een bedrag gemoeid van € 250 miljoen. Alle collectieve procedures tegen a.s.r. en Aegon worden stopgezet.

De komende maanden werken de betrokken partijen de praktische uitvoering van de regeling verder uit. Daarna ontvangen gedupeerden die zich bij de claimorganisaties hebben aangemeld, bericht over wat de regeling voor hen betekent. Een voorwaarde voor doorgang van de regeling is dat minimaal 90% van de deelnemers akkoord gaat.
De vergoeding per polishouder varieert van minimaal enkele honderden euro’s tot in een enkel geval tienduizend euro of meer. In totaal geldt de regeling voor bijna 300 verschillende productvarianten die in de loop der jaren door a.s.r. en Aegon zijn verkocht.

Trots
Ab Flipse, voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl: ’Dit is ontzettend goed nieuws voor onze achterban. We zijn dan ook trots dat we na 10 jaar procederen een regeling hebben weten te bereiken met a.s.r. De afhandeling gaat nog wel een paar maanden duren, omdat voor iedereen een persoonlijke berekening gemaakt gaat worden.’

Oproep andere verzekeraars
Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, spreekt van een mijlpaal: ‘Dit is een enorm belangrijke stap en een overwinning voor consumenten. Het woekerpolisdossier sleept zich al een decennium voort. Dat een grote verzekeraar als a.s.r. nu met een vergoeding komt, biedt hoop. We roepen de resterende verzekeraars dan ook op dit voorbeeld te volgen. Dan kunnen we dit boek eindelijk sluiten.’

Kantelpunt
Stef Smit, directeur van ConsumentenClaim: ‘Onze strijd heeft eindelijk zijn vruchten afgeworpen. We hopen dat deze regeling een kantelpunt is in de woekerpolisaffaire en dat andere verzekeraars het goede voorbeeld van a.s.r. volgen. De polishouders hebben er recht op.’

Daad bij het woord
Pieter Lijesen, voorzitter van Stichting Woekerpolisproces: ‘Verzekeraars hebben vaak de mond vol van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar a.s.r. is de eerste grote verzekeraar die de daad bij het woord voegt en er niet voor kiest te wachten tot alle woekerpolishouders zijn overleden.’

Deelnemen loont
Ook Marnix Bos, voorzitter van de Stichting Wakkerpolis, complimenteert a.s.r. met het oplossen van de voortslepende discussie: ‘Een prachtig resultaat voor polishouders van a.s.r. en Aegon, maar ook voor alle deelnemers met een woekerpolis bij andere verzekeraars. Dit laat zien dat het zin heeft om je aan te sluiten bij een belangenbehartiger.’

Aanmelden
Aanmelden voor de woekerpolisclaim met polissen van a.s.r. en Aegon is  bij de claimorganisaties niet meer mogelijk. Dit kan nog wel voor polissen van Nationale Nederlanden, Achmea, Reaal, de Goudse en andere verzekeraars. Hier kun je je aanmelden. Met Allianz werd eerder een schikking bereikt.

 

Nationale Nederlanden