Hoe zat het ook alweer?

In juni 2016 heeft de Vereniging Woekerpolis.nl ASR gedagvaard voor haar rol in de woekerpolisaffaire.

ASR verkocht circa 1,1 miljoen woekerpolissen onder verschillende merknamen zoals AMEV, Falcon Leven, Stad Rotterdam en Woudsend Verzekeringen. De procedure spitst zich toe op de twee meest verkochte producten van ASR: het ABC Spaarplan en de Waerdye-polis.

Bij deze producten zijn kosten ingehouden die niet zijn overeengekomen met klanten. Daarnaast zijn er misleidende rekenvoorbeelden in de offertes gebruikt. Na een negatieve uitspraak in 2019 zijn we in hoger beroep gegaan.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen ASR enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten.

We hebben het hof gevraagd om ASR een datum te geven waarop zij kunnen reageren op onze standpunten in dit hoger beroep. Daarna zullen partijen hun standpunten waarschijnlijk nog mondeling mogen toelichten.

ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

In een persbericht hebben wij ASR en Aegon opgeroepen om, vóór de overname, woekerpolisgedupeerden te compenseren. Ook hebben wij de verzekeraars in een brief hierom verzocht. Helaas hebben beiden hier geen gehoor aan gegeven, en zullen we dus het oordeel van de rechter in de procedures moeten afwachten.

Op 17 januari 2023 waren we aanwezig als gevolmachtigde van een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van ASR.  Hoewel de aandeelhouders vrijwel unaniem voor de overname van Aegon hebben gestemd, vonden wij het belangrijk om aan het bestuur van ASR kritische vragen over het woekerpolisdossier te stellen. Hiermee wordt ASR indirect verplicht om voldoende reserves aan te houden voor een compensatieregeling.