Samen stoppen we de onduidelijke kosten van kapitaalverzekeringen

Motie burgerinitiatief met algemene stemmen aangenomen in Tweede Kamer

Ons burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’ is op 27 januari behandeld door de Tweede Kamer. Het burgerinitiatief heeft geleid tot een motie, waarin de Kamer de regering oproept om met voorstellen te komen om meer transparantie voor consumenten te bereiken. Deze motie werd op 1 februari met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Minister Kaag heeft aangeven in gesprek te gaan met de initiatiefnemers en de verzekeraars. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit zal leiden tot een aanpassing van de wet.

Het is de hoogste tijd voor transparantie

Verzekeraars houden nog steeds verborgen kosten in bij kapitaalverzekeringen, waaronder woekerpolissen. Wij willen dat de politiek ingrijpt en verzekeraars verplicht alle kosten in beeld te brengen op een duidelijk jaaroverzicht. Om dit op de politieke agenda te zetten zijn wij dit burgerinitiatief gestart. Meer informatie lees je op onze speciale actiepagina Tijd voor Transparantie.

Burgerinitiatief ingediend

Op 29 oktober 2020 dienden de Consumentenbond en ConsumentenClaim (mede namens Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces) het burgerinitiatief in bij de Tweede Kamer, ondersteund door 52.000 handtekeningen. Hiermee komt het onderwerp op de agenda van de Kamer.

Meer informatie over het burgerinitiatief

Voor het indienen zijn minimaal 40.000 handtekeningen nodig. Op 29 oktober 2020 stond de teller op 52.000 en is het burgerinitiatief overhandigd aan de Tweede Kamer.

burgerinitiatief