Woekerpolis onbegrijpelijk voor advocaat-generaal

Steeds vaker blijkt hoe complex een woekerpolis is. Niet alleen voor klanten, maar ook voor specialisten. Zo kwamen wij weer een duidelijk voorbeeld tegen: Op woensdag 12 juni 2014 gaf advocaat-generaal E. Sharpston een zwaarwegend advies aan het Europese Hof omtrent een woekerpolisprocedure van Nationale-Nederlanden. In het advies wordt gesteld dat de klant over alle informatie moest beschikken, voordat de polis werd afgesloten. Dit zodat
de klant een goede afweging kon maken over de premiekosten en de hoogte van de uitkering. Dit advies is een enorme opsteker voor de leden van de Vereniging Woekerpolis.nl die vorig jaar een collectieve procedure zijn gestart tegen Nationale-Nederlanden.

Maar….
Er viel echter nog één zin enorm op in het advies. Wij citeren: “Eerlijk gezegd begrijp ik ook na raadpleging van het nationale dossier niet goed hoe de betrokken verzekering in haar werk gaat”. Als de advocaat-generaal het al niet snapt, hoe moeten de klanten het dan snappen? Zo blijkt weer hoe complex woekerpolisproducten zijn.

Lees hier het artikel op Europa Nu