Woekerpolis 2.0

Zo’n 15 jaar geleden sloten mijn vrouw en ik twee lijfrentepolissen af bij een bank die reclame maakte met “Voor geld en goede raad”. De polissen werden afgesloten bij een maatschappij die zich “Glashelder” noemt.

De polis van mijn vrouw hebben we voor 15 jaar afgesloten, de minimum contractduur. Die van mij is enkele jaren langer, omdat we ervoor kozen om die tot mijn 65e door te laten lopen.

In de loop van die 15 jaar werden we verrast met goed nieuws! De verzekeringsmaatschappij had zijn kosten verlaagd! Dit op aandringen van de Nationale Ombudsman. We kregen elk zomaar een bedrag van € 3,18 als compensatie! De brief, de berekening en Bijbehorende folders moesten een veelvoud hebben gekost, maar dit terzijde. Een onverwachte meevaller, die meteen aan het saldo was toegevoegd. Hoefden we niets voor te doen.

Bekeken we het overzicht verder dan moesten we reuzeblij zijn met die compensatie, want de resultaten waren niet best. Ondanks een nieuwe storting en compensatie waren we er toch op achteruit gegaan. De markt zat wat tegen, dat kwam niet als een verrassing. Maar nu, na 15 jaar hebben we toch rendement.

Toen wij die compensatie ontvingen, wist ik dat ik op mijn hoede moest zijn. Als er dergelijke kleine bedragen worden gecompenseerd dan wordt de dikste vis niet meegenomen. Die van de overlijdensrisicoverzekering. Zo’n – niet overeengekomen – overlijdensrisicoverzekering garandeert dat er bij tussentijds overlijden een uitkering wordt gedaan. Vaak is dat de inleg plus 10%.

Let wel; dit is veel minder dan 10% rendement. Stel je komt na 10 jaar premie betalen te overlijden dan heeft de polis een  gemiddelde looptijd van 5 jaar gehad. Als je dan 10% rendement ontvangt, is je rendement dus 2% per jaar. Eigenlijk nog minder, omdat je ook rente op rente moet rekenen.

Nu is je een te verwachten rendement van minstens 6% voorgespiegeld. Je mag dus bij overlijden na 10 jaar zeker 30% meer dan de inleg mee de kist innemen of de erfgenamen ermee verblijden.

Je vraagt je af waar die overige 20% rendement is gebleven? Verdwijnen die in de zakken van de verzekeraars of komen die aan het einde van de rit de overige verzekerden als tontine winst ten goede? In ons geval ontvangen we na minstens 15 jaar trouw premie betalen een extra uitkering van f 1.000,– (€ 453,–). Deze is overigens al na enkele maanden na afsluiten van de polis, 15 jaar terug al, aan het saldo toegevoegd. Kan me niet voorstellen dat de maatschappij dit uit liefdadigheid doet. Zullen we wel eerst linksom of rechtsom hebben moeten betalen. Het is niet voor niets een woekerpolis.

Nu moet je die 6% prognose als een rekenvoorbeeld zien (Ik heb overigens nog een folder van de maatschappij waarin met hogere percentages wordt geschermd). Immers resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dat weten die verzekeringsjongens en -meisjes ook. Dus daar wordt rekening mee gehouden. Een groot deel van de inleg gaat dus op aan die – nogmaals niet overeengekomen – overlijdensrisicoverzekering. Dat daardoor aan het eind van de looptijd niet de prognose wordt gehaald, is van latere zorg. Zorg voor de klant, niet voor de maatschappij. Die nieuwe auto die je ervoor dacht te kunnen kopen, wordt een 2e hands fiets.

Dat die overlijdensrisicoverzekering niet is overeengekomen was ook niet nodig volgens de verzekeringsmaatschappijen, immers bij garanties horen verplichtingen. Toch vreemd dat onze glasheldere maatschappij daar niet transparant over is.

Nu heeft onze polis de regeling van inleg plus 10% niet. De onze garandeert bij tussentijds overlijden 90% van de beleggingswaarde op dat moment. Er blijft dus 10% aan de strijkstok hangen.

We zijn er, ondanks een vriendelijk verzoek enkele jaren terug, nog niet achter wat we in de loop der jaren – zeker aan het begin- aan verschillende kosten hebben betaald. Wel krijgen we bij de inmiddels verplichte jaaroverzichten ieder jaar een gering bedrag aan overlijdensrisicopremie terug. Is dit geld wat we eerst hebben betaald of is dit tontine winst, afkomstig van andere klanten welke de eindstreep niet hebben behaald? (dus afkomstig van de 10% die aan de strijkstok is blijven hangen).

Over enige maanden loopt dus de polis van mijn vrouw af. Geld dat we nu nog niet nodig hebben. Laat het maar een jaar of 10 staan dan kan het nog renderen, is onze gedachte. Bovendien als ondertussen de woekerpolisaffaire enige stappen verder is, kan het gemakkelijker worden gecompenseerd.

Hebben wij daarvoor advies nodig? Nee! Gelukkig biedt de bank voor geld en goede raad een gratis informatiegesprek aan. Daar zijn we ondertussen geweest. Daar werd bestreden dat het een woekerpolis is. Dus antwoord op de vraag waar nu die f 1.000,– vandaan komt en hoe het kan dat er de laatste paar jaar overlijdensrisicopremie terug wordt betaald, hebben we (nog) niet gekregen.

We waren dus snel klaar. Wat wij willen, kan niet om belastingtechnische redenen. We kunnen verder gaan. Dan moeten we voor het advies betalen en daarnaast ook nog eens afsluitprovisie. Het komt erop neer dat dit meer kost dan het rendement over de volgende 5 jaar op een bankspaarrekening. Want dit is eigenlijk het enige alternatief wat men ons kan bieden.

Als we gaan rondkijken, is er wel meer mogelijk. Toevallig kreeg ik een dag na het gesprek bij de bank een telefoontje van een verzekeringsadviseur die op zoek is naar woekerpolissen. Daar een gesprek mee aangegaan. Dit gesprek bracht meer helderheid. Hier kan wel een beter rendement worden behaald dan de bankspaarrente. Echter, hiervan zijn de kosten aan de hoge kant, terwijl het rendement een onzekere factor is. Wordt je polis ontwoekerd, kom je van de regen in de drup. Nu zit
ik met mijn meeste verzekeringen bij de maatschappij waarvan je de vruchten kunt plukken. Die komt met een aanzienlijk gunstigere offerte, waardoor het eindkapitaal zo’n 15% hoger uitkomt. Dit komt voornamelijk door de lagere kostenstructuur.

Daarnaast is onze overheid bijzonder nalatig door het in stand houden van miljoenen woekerpolissen toe te staan. Bovendien is in die 15 jaar wel al de pensioenleeftijd twee keer verhoogd. En het kan in de komende jaren nog wel weer worden verhoogd. Ook een reden dat we die polis nog niet tot uitkering willen laten komen, want pas na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd kom je voor het verlaagde inkomstenbelasting tarief in aanmerking. Ik noem dit Woekerpolis 2.0.

Ids van der Meulen Bosma
Lid van Vereniging Woekerpolis.nl