Spitsuur bij de ledenservice

Bij de Vereniging Woekerpolis.nl is het af en toe spitsuur. Telefoons staan roodgloeiend. Een team van medewerkers verwerkt een niet aflatende stroom aan e-mails. Hoog tijd om aan collega Thijs van der Zijden van de ledenservice een aantal vragen voor te leggen.

Wat doet de vereniging precies?
De vereniging voert collectieve procedures tegen verzekeraars om een betere compensatieregeling voor haar leden af te dwingen. Alle verzekeraars komen aan de beurt. Er lopen inmiddels 3 procedures; met nummer 4 zijn we in gesprek. Tegen de andere verzekeraars zijn procedures in voorbereiding.

Waarom zijn nog niet alle verzekeraars aangepakt?
Een procedure starten doe je niet zo maar. Eerst sporen we alle gebreken van de woekerpolissen op. Daarvoor hebben wij een team van specialisten die duizenden polissen doorrekenen en uitpluizen. Pas daarna kan de dagvaarding worden opgesteld. Die beslaat gemiddeld zo’n 500 bladzijden. Je begrijpt dat daar heel veel tijd in gaat zitten. Daarom kunnen we maar zo’n 2 á 3 procedures per jaar starten.

Hoe wordt de vereniging gefinancierd?
Tot op heden heeft de vereniging haar kosten kunnen afdekken vanuit een lening van ConsumentenClaim en de vrijwillige bijdragen van een beperkt aantal plus-leden. Op de lange termijn is dit model helaas niet houdbaar. We hebben ons daarom onlangs genoodzaakt gezien om aan onze leden een eenmalige bijdrage van € 12,50 te vragen. Als mensen dit bedrag echt niet kunnen of willen betalen, dan hoeft dat niet. We zien echter gelukkig dat bijna iedereen aan de oproep gehoor geeft. Met deze bijdrage kunnen we de komende periode weer met volle kracht vooruit!

Wat voor vragen stellen de leden?
Gisteren kreeg ik de volgende e-mail binnen. Die illustreert goed waar het om gaat.

“Aan de Vereniging Woekerpolis.nl:

Na het heel lang te hebben uitgesteld heb ik gisteren mijn beleggingsverzekering onder de loep genomen. Wat ik al vreesde is zo: ik heb een woekerpolis en het is nog erger dan ik dacht. Als ik het goed heb uitgerekend heb ik de afgelopen zestien jaar zo’n € 24.000,- aan premie betaald terwijl de waarde van mijn polis op 31 december 2014 maar € 19.421,39 bedroeg. Gelukkig heb ik wel een compensatie gekregen: maar liefst € 421,50. Hoe durven ze. Ik wil me graag aanmelden bij jullie, maar vraag me af wat jullie precies voor mij kunnen doen?”

Wij leggen dan uit dat je na aanmelding toegang krijgt tot een digitaal dossier. Daarin kun je je woekerpolis registreren. Vanaf dat moment doe je als lid automatisch mee met de collectieve procedures. Het is dus eigenlijk zo geregeld.

Hoe groot is jullie vereniging?
Met ruim 90.000 leden is onze vereniging veruit de grootste actieve partij in het woekerpolisdossier en de enige die collectief procedeert voor een hogere schadevergoeding.

Wanneer verwachten jullie de eerste resultaten?
Begin volgend jaar worden de eerste vonnissen in de lopende procedures verwacht. Maar wie weet leveren schikkingsonderhandelingen al eerder resultaten op. Aan de ene kant is het een kwestie van een lange adem, maar aan de andere kant hebben we goede hoop dat er na een positief vonnis snel een regeling komt.