Breaking news:

Goochelaarsgilde NN tovert nieuw konijn uit hoge hoed

In de vorige eeuw schreef ik een brief aan de directie van Nationale-Nederlanden die als volgt begint: Wederom ontving ik van u papieren met nutteloze informatie, waarvan geen weldenkend mens iets kan begrijpen. Hiervoor hartelijk dank. De meneer en mevrouw die, afgaande op hun onveranderlijk stralende gezichten vanaf de cover goed nieuws beloven, blijken verstokte onheilsprofeten. Uw gegoochel met cijfers breekt mijns inziens alle records. Rekent u even met me mee?

Volgens rekensommen, waaruit blijkt dat flexibel belegd verzekeren bij deze zo gereputeerde verzekeraar in de eerste plaats geldt voor de producent zelf en dan vooral uit het verbergen van allerlei kosten. Elders in de brief heb ik het over een goochelaarsgilde ‘dat behendig naar zich toe rekent’. We schrijven 14 mei 2003. Ruim een decennium later blijkt dat ik me veel te netjes heb uitgedrukt. De Telegraaf publiceerde (na stevig jatwerk van de site Follow The Money) op 12 juni 2014 een berichtje met een voor NN alarmerend kopje: NN verliest woekerpoliszaak bij Europees Hof. Au. U weet misschien dat het dochterbedrijf van ING (Internationale Nederlanden Groep) binnenkort weer op eigen beentjes komt te staan en daarvoor een beursnotering heeft aangevraagd. Inmiddels wordt niet meer geheimzinnig gedaan over het bestaan van de vrijwel waardeloze beleggingsverzekeringen, inmiddels ‘woekerpolissen’ gedoopt.

Het zijn er bij deze bank-verzekeraar ongeveer 500.000, waarvan ik er dus zelf twee in ‘bezit’ had. In het laatste jaarverslag, zo schrijft Jan-Hein Strop op FTM, waarschuwt ING voor de ‘mogelijke substantiële impact’ van schadeclaims. Ik hoorde onlangs van een makelaar dat stapels klachten betreffende Flexibel Belegd Verzekeren in veelvoud tot de toch al hoge plafonds reiken van het Rotterdamse hoofdkantoor, een glimmende wolkenkrabber naast het Centraal Station.

Het goochelaarsgilde van NN heeft inmiddels een nieuw konijn uit de hoge hoed getoverd. Aldus bleek uit de zitting van het Europees Hof met de eerdere conclusie in de Telegraaf. Jan-Hein Strop legt uit op FTM: ‘De verzekeraar betoogt keer op keer dat zij niet verplicht was in contracten de zogeheten “eerste” kosten te vermelden – kosten van duizenden euro’s voor onder meer marketing en distributie van de beleggingsverzekering die in het geniep werden ingehouden op de premie. De reden dat zij dat niet hoefde te doen, is volgens NN dat de Europese Richtlijn over levensverzekeringen dit niet letterlijk vermeldt. In de zitting bij het Hof stelde NN dat wanneer de rechter meer informatie zou vereisen dan in de richtlijn staat, dit dan zou leiden tot “rechtsonzekerheid”. De Nederlandse wet (RIAV) die is gebaseerd op de Europese Richtlijn, zou de verzekeraar daarom niet verplichten die kosten op te nemen in haar brochure en voorwaarden. Als die informatieplicht er wel is, dan had de Staat dat volgens NN in de wet moeten zetten.’

Misschien lastige kost voor lezers die niet weten dat verzekeraars er de laatste decennia alles aan hebben gedaan om kosten onzichtbaar te maken en daarbij nog het lef hadden en hebben om zich te beroepen op de wet. In mijn boek Eerlijk over later. In de wurggreep van AEGON (de club die over misschien nog wel betere goochelaars beschikte dan ING) leg ik o.a. uit, hoe het Ministerie van Financiën en de grote Nederlandse verzekeraars elkaar behendig de bal toespelen. Ze zijn, zoals u waarschijnlijk wel weet, ook erg afhankelijk van elkaar, o.a. gezien de belastingafdrachten bij pensioenen en andere uitkeringen van Jan met de Pet, de gemiddelde consument.

Door voor het Europese Hof te stellen dat de staat dus eigenlijk zelf schuldig is aan de woekerpolissen (in Nederland zeven miljoen stuks in omloop gebracht tussen 1992 en 2006) zal, als het aan NN ligt, de schade moeten worden verhaald bij vadertje Staat. Met andere woorden: via een lange omweg moet de belastingbetaler die schade zelf betalen. Want de overheid verhaalt immers alles op de gemiddelde consument, de belastingbetaler. Strop achterhaalde dat de advocaat die in dienst van het prestigieuze en peperdure kantoor Houthoff (Gerard van der Wal) strijd voert namens NN gespecialiseerd is op aansprakelijkheid ‘wegens schending van het Europese recht’. Met andere woorden: de Rotterdamse verzekeraars zoeken een uitweg voor de mogelijke miljardenclaim in Europa.

Je zou zeggen: wat Strop heeft geschreven op FTM is breaking news. Maar zo ongeveer de gehele Nederlandse financiële journalistiek lijkt de weg allang zijn kwijtgeraakt in het oerwoud van de woekerpolissen. Geen enkele reactie, behalve dan het scheetje in de Telegraaf. Het lijkt er helemaal niet meer toe te doen dat hier een bom ligt onder de vaderlandse economie waarvan de totale schade ongeveer op zestig miljard euro geschat mag worden. Anderhalf miljoen polissen a la Flexibel Belegd Verzekeren gekoppeld aan hypotheken en daardoor anderhalf miljoen huishoudens op de rand van de afgrond (ze kunnen hun hypotheek eenvoudigweg niet aflossen): een kniesoor die zich er druk om maakt.

Het mag duidelijk zijn dat ik me sedert mijn eerste brandbrief aan Nationale-Nederlanden nergens meer over verbaas. Ik werd destijds, ook op dringend advies van een advocaat van DAS (waar ik mijn rechtsbijstandverzekering had afgesloten) met een kluitje in het riet gestuurd. Ik was gek, ik begreep niets van verzekeren, het was helemaal niet waar dat zestig procent van mijn inleg opging aan (verborgen) kosten. Enzovoort. Ik zal u niet lastigvallen met mijn eigen hoofdpijndossier, inmiddels ook een halve meter dik. Het is hier grappig te vermelden dat een van de hocus pocus-brieven werd geschreven door iemand met een toepasselijke naam: mevrouw Verwoest.

Een bevriende actuaris (wiskundig geschoold rekenmeester) die ik leerde kennen voor mijn boeken De woekerpolisaffaire en Eerlijk over later keek op mijn verzoek in 2011 nog eens naar mijn verdampte pensioenvoorzieningen. ‘Van de premie voor overlijdensrisico mag je gerust vijftig procent als verborgen marge betitelen. En ik weet vrijwel zeker dat in de gepresenteerde 0.5 % beheerkosten niet de kosten van het beleggingsfonds zitten en die zijn volgende mijn laatste informatie 0.32 % op jaarbasis. Uit de doelstelling blijkt dat het Mix Fonds voor 60 % belegt in obligaties en dan zijn offertes, gebaseerd op 10 % rendement echt krankjorum.’

De conclusie van deze expert liet geen twijfel bestaan: de ‘gegarandeerde’ rendementsverwachting in de offertes was bespottelijk. ING rekent onverstoorbaar op een succesvolle beursgang in de zomermaand juli die ongeveer anderhalf miljard euro moet opbrengen.

KEES KOOMAN (www.keeskooman.nl)

Kees Kooman
www.keeskooman.nl