Algemene Ledenvergadering 2020

Op 2 september 2020 vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging Woekerpolis.nl. Door de situatie rondom Corona is de bijeenkomst later gepland dan eerdere jaren.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl, opende de vergadering en gaf een toelichting op de belangrijkste activiteiten van 2019. Secretaris Geert Polders werd hernoemd voor een nieuwe termijn van drie jaar. Hij gaf het woord aan een van de juristen voor een uitgebreide uitleg over stand van zaken van de collectieve procedures tegen de verzekeraars. Verder gaf Cok van der Poel, penningmeester, een toelichting op de jaarrekening die door een registeraccountant is opgesteld.

Als afsluiting was er gelegenheid voor leden om vragen te stellen, waar veel gebruik van werd gemaakt. Het was een geslaagde en interactieve bijeenkomst. Wij bedanken alle aanwezigen voor de geslaagde avond en voor alle verkregen input.

Het jaarverslag en de notulen zijn op deze pagina te lezen.