Algemene Ledenvergadering 2023

Op 6 juni 2023 vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging Woekerpolis.nl.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl, opende de vergadering en gaf een toelichting op de belangrijkste activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar. Secretaris Geert Polders besprak de stand van zaken van de collectieve procedures tegen de verzekeraars.

De NN en Aegon uitspraken zijn uitgesteld tot 26 september 2023. De uitspraken in de procedures tegen NN en Aegon zijn bepalend en leidend zijn voor de vervolgstappen van de overige verzekeraars.

Tijdens de ALV werd Geert Polders als secretaris herbenoemd voor een nieuwe termijn van drie jaar. Penningmeester Cok van der Poel gaf een toelichting op de jaarrekening.

Als afsluiting was er gelegenheid voor leden om vragen te stellen, waar veel gebruik van werd gemaakt. Wij bedanken alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en voor alle verkregen input.

Het jaarverslag en de notulen zijn op deze pagina te lezen.

ALV