Algemene Ledenvergadering 2020

De Algemene Ledenvergadering van 2020 is vanwege de situatie rondom Corona verzet naar 2 september. Alle leden zijn hierover per e-mail geïnformeerd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact met ons op via vragen@woekerpolis.nl.

Algemene Ledenvergadering 28 mei 2019

Op 28 mei 2019 vond de zevende Algemene Ledenvergadering plaats. Het was een geslaagde en interactieve bijeenkomst.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl, opende de vergadering en werd hernoemd als voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl. Verder gaf Ab Flipse toelichting op de belangrijke evenementen van 2018 en uitleg over de collectieve procedures tegen de verzekeraars. Cok van der Poel gaf een toelichting op de jaarrekening die door een registeraccountant is opgesteld.

Als afsluiting was er gelegenheid voor leden om vragen te stellen, waar veel gebruik van werd gemaakt. Wij bedanken alle aanwezigen voor de geslaagde avond en voor alle verkregen input.

Ledenvergadering