Algemene Ledenvergadering 2021

Op 15 juni 2021 vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging Woekerpolis.nl.

Ab Flipse, voorzitter van de Vereniging Woekerpolis.nl, opende de vergadering en gaf een toelichting op de belangrijkste activiteiten van het afgelopen verenigingsjaar. Secretaris Geert Polders besprak samen met Mr. Hendrikse van ConsumentenClaim de stand van zaken van de collectieve procedures tegen de verzekeraars. Penningmeester Cok van der Poel werd herbenoemd voor een periode van 3 jaar. Hij gaf een toelichting op de jaarrekening die door een registeraccountant is opgesteld.

Als afsluiting was er gelegenheid voor leden om vragen te stellen, waar veel gebruik van werd gemaakt. Het was een geslaagde en interactieve bijeenkomst. Wij bedanken alle aanwezigen voor de geslaagde avond en voor alle verkregen input.

Het jaarverslag en de notulen zijn op deze pagina te lezen.