Aegon

 In Geen categorie

Hoe zat het ook alweer?

Aegon is één van de grootste aanbieders als het gaat om de verkoop van woekerpolissen: het bedrijf verkocht maar liefst 1,3 miljoen woekerpolissen in de afgelopen 25 jaar. Vooral het product Koersplan van dochter Spaarbeleg is bekend.

In 2017 behaald de Vereniging Woekerpolis een overwinning: Aegon is volgens de rechtbank ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten. Toch is ook een belangrijk deel van de vordering van de vereniging niet toegewezen: volgens ons ten onrechte. Wij zijn daarom tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. Ook Aegon is het niet eens met de uitspraak van de rechtbank.

Wat is het laatste nieuws?

De ontwikkelingen in de zaak tegen Nationale Nederlanden (NN) hebben ervoor gezorgd dat de procedure tegen Aegon enige tijd heeft stilgelegen. Het hof wilde eerst de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak tegen NN afwachten. Inmiddels is de zaak weer opgepakt. In april van dit jaar zal er een pleidooi plaatsvinden. Daarna zal het hof naar verwachting uitspraak doen.

ASR en Aegon hebben in november 2022 bekend gemaakt dat ASR de Nederlandse activiteiten van Aegon overneemt waaronder de woekerpolisportefeuille. ASR is daarmee met stip de grootste woekerpolisverzekeraar van Nederland geworden met maar liefst 2,4 miljoen woekerpolissen.

In een persbericht hebben wij ASR en Aegon opgeroepen om, vóór de overname, woekerpolisgedupeerden te compenseren. Ook hebben wij de verzekeraars in een brief hierom verzocht. Helaas hebben beiden hier geen gehoor aan gegeven, en zullen we dus het oordeel van de rechter in de procedures moeten afwachten.

Op 17 januari 2023 waren we aanwezig als gevolmachtigde van een aandeelhouder op de aandeelhoudersvergadering van ASR.  Hoewel de aandeelhouders vrijwel unaniem voor de overname van Aegon hebben gestemd, vonden wij het belangrijk om aan het bestuur van ASR kritische vragen over het woekerpolisdossier te stellen. Hiermee wordt ASR indirect verplicht om voldoende reserves aan te houden voor een compensatieregeling.

Wat betekent de overname van Aegon door ASR voor uw woekerpolis?

De overname heeft geen directe gevolgen voor uw woekerpolis. Wel heeft de overname tot gevolg dat wij bij een positieve uitspraak van de rechter met ASR in overleg zullen treden over een schikking in plaats van met Aegon.

Recent Posts