52.000 handtekeningen voor transparantie kapitaalverzekeringen

Bij ConsumentenClaim, de Consumentenbond, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces zijn 52.000 handtekeningen binnengekomen voor het ‘Burgerinitiatief: Transparante jaaroverzichten kapitaalverzekeringen’.

Met het burgerinitiatief willen de partijen het onderwerp kapitaalverzekeringen op de politieke agenda krijgen.

In Nederland zijn miljoenen kapitaalverzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen zijn bedoeld om kapitaal op te bouwen voor een huis, (aanvullend) pensioen of om te sparen voor de toekomst. Bij veel van deze kapitaalverzekeringen brengen de verzekeraars kosten in rekening, zoals fondsbeheerkosten, waarvan ze de hoogte niet inzichtelijk maken. Het daadwerkelijk opgebouwde kapitaal valt daardoor aan het einde van de looptijd behoorlijk tegen.

Verantwoorde beslissing nemen

‘Onaanvaardbaar’, vinden de initiatiefnemers. Bij dit soort financiële producten moeten consumenten klip en klaar kunnen zien wat er aan kosten wordt ingehouden. Alleen zo kunnen zij een verantwoorde beslissing nemen of ze de verzekering afsluiten, behouden of aanpassen.

Verzekeraars beweren zich aan de regels te houden. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Dat klopt ook, maar die regels zijn dus niet goed genoeg. We willen daarom dat de wet zo wordt aangepast dat het aanbieders verplicht om klanten met kapitaalverzekeringen helder te informeren over álle kosten die worden ingehouden, jaarlijks en over de gehele looptijd, in euro’s.’

Burgerinitiatief

Om de wetswijziging op de agenda van de Tweede Kamer te krijgen, zijn 40.000 handtekeningen nodig. Dat aantal is ruimschoots behaald. Op 29 oktober overhandigen Sandra Molenaar en Stef Smit, directeur ConsumentenClaim, het burgerinitiatief en de handtekeningen aan de Tweede Kamer.