Print Tekst kleiner tekst groter
Nieuws > Nieuws en mededelingen

Nieuws en Mededelingen


Uitspraak rechtbank Nationale-Nederlanden

Statement Vereniging Woekerpolis.nl n.a.v. uitspraak rechtbank Rotterdam d.d. 19 juli 2017 in de zaak tegen Nationale-Nederlanden.

De vereniging is zeer verbaasd over het oordeel van de rechtbank en vindt het onbegrijpelijk dat haar vorderingen zijn afgewezen. Het vonnis staat haaks op uitspraken die de afgelopen maanden zijn gedaan door het gerechtshof Den Bosch, de rechtbank Den Haag en het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Voorzitter Ab Flipse: “Wij gaan in hoger beroep. Wij hebben sterke argumenten en zijn ervan overtuigd dat dit vonnis in hoger beroep geen stand houdt.”

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 19 juli 2017

Aegon zat fout met woekerpolissen

Volgens de rechtbank Den Haag is Aegon ernstig tekort geschoten in de informatievoorziening aan haar klanten met een Koersplan, Vermogensplan en Fundplan. Dat is de belangrijkste conclusie uit de uitspraak van 28 juni 2017 in de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon. Over met name de kosten verbonden aan de beleggingen (TER) en de kosten in verband met de overlijdensrisicoverzekering zijn klanten niet goed geïnformeerd en is er geen wilsovereenstemming bereikt over de hoogte van de kosten. Aegon heeft eenzijdig de hoogte van deze kosten bepaald en dat mag niet. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 28 juni 2017

Belangenorganisaties bereiken akkoord met Allianz

Vereniging Woekerpolis.nl, ConsumentenClaim en Stichting Woekerpolisproces hebben voor hun achterban met Allianz een akkoord bereikt voor de compensatie van woekerpolissen. Dit is de eerste tegemoetkomingsregeling die door de drie belangenorganisaties met een verzekeraar wordt gesloten. De hoogte van de tegemoetkoming is voor elke polishouder anders en wordt individueel bepaald. Het gaat om substantiële vergoedingen die niet zijn te vergelijken met de magere compensaties uit het verleden. De minimale vergoeding bedraagt € 500,- per polis. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 juni 2017

Uitspraak Kifid in zaak Nationale Nederlanden

Op 23 juni 2017 heeft de Commissie van Beroep van het Kifid een belangrijke uitspraak gedaan voor de consumenten met een woekerpolis van Nationale Nederlanden. Dit oordeel geeft vertrouwen in de uitspraak die wij volgende maand verwachten in onze collectieve procedure tegen NN. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 23 juni 2017 

Algemene Ledenvergadering 2017

Op 30 mei 2017 vond de vierde Algemene Ledenvergadering plaats. We kijken terug op een geslaagde en interactieve bijeenkomst en waren blij te zien dat de actiebereidheid onder de aanwezigen enorm is. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 1 juni 2017

Woekerpolisorganisaties bundelen krachten

Vereniging Woekerpolis.nl en Stichting Woekerpolisproces bundelen hun krachten in de strijd tegen verzekeraars. Door de samenwerking verwachten de twee grootste belangenorganisaties in het woekerpolisdossier dat sneller een oplossing voor gedupeerde polishouders kan worden geforceerd. Door het coördineren van rechtszaken willen de belangenorganisaties bovendien voorkomen dat tegen sommige verzekeraars meerdere rechtszaken tegelijkertijd worden gevoerd en tegen anderen in het geheel niet. Er lopen al diverse rechtszaken tegen Aegon, ASR, Reaal en Nationale-Nederlanden. Procedures tegen andere verzekeraars zijn in voorbereiding. Samen vertegenwoordigen de organisaties 125.000 gedupeerden. Lees meer

 Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 31 mei 2017

ASR moet van rechter hoge kosten woekerpolis terugbetalen

ConsumentenClaim heeft op 2 mei 2017 een belangrijke overwinning geboekt in de woekerpolisaffaire. Het gerechtshof Den Bosch heeft bepaald dat ASR door haar ingehouden kosten op een woekerpolis aan de klant moet terugbetalen. Het gaat om de zogenaamde eerste kosten, poliskosten en een deel van de ingehouden fondskosten. Het hof is van mening dat de voorwaarden op grond waarvan ASR deze kosten inhield oneerlijk en onredelijk bezwarend zijn. De zaak betrof een Falcon Levensplan waarvan er in Nederland circa 220.000 zijn verkocht. ASR moet de kosten terugbetalen inclusief wettelijke rente, maar mag een eventueel eerder uitgekeerde compensatie daarop in mindering brengen. Lees meer

ConsumentenClaim, gepubliceerd op 2 mei 2017

Vonnis in zaak tegen NN volgt in juli

11 april vond de mondelinge behandeling plaats bij de rechtbank Rotterdam inzake de collectieve procedure van Vereniging Woekerpolis.nl vs. Nationale-Nederlanden. De advocaten gingen uitgebreid in op de juridische details van de zaak. In juli volgt een vonnis. Lees meer

FD, gepubliceerd op 12 april 2017

"Rechtbanken wachten uitspraak NN af"

De Consumentenbond en Wakkerpolis brachten 27 maart 2017 hun dagvaardingen tegen Nationale-Nederlanden uit. Volgens Ab Flipse wachten de rechters de uitspraak in de zaak van Vereniging Woekerpolis.nl af die in de tweede helft van 2017 wordt verwacht. Lees meer

NHD, gepubliceerd op 28 maart 2017

ASR veroordeeld tot terugbetaling kosten woekerpolis

ASR moet van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kosten terugbetalen die zij ten onrechte heeft ingehouden op een woekerpolis. De zaak was aangespannen door ConsumentenClaim voor een klant met een Falcon Levensplan. Van dit product zijn er in Nederland circa 220.000 verkocht. De geschillencommissie van Kifid bepaalde dat ASR de eerste kosten inclusief gemist rendement moet terugbetalen. Deze kosten hebben onder andere betrekking op de advieskosten die destijds aan de tussenpersoon zijn uitbetaald. Ook heeft de klant recht op een hogere vergoeding voor het hefboom-/inteereffect. De polis moet nog herberekend worden, maar de totale vergoeding bedraagt rond de € 7.000,- . Deze bindende uitspraak van de geschillencommissie is richtinggevend voor andere gedupeerden met een soortgelijke polis. Lees meer en luister meer

Telegraaf, gepubliceerd op 31 januari 2017

Ab Flipse: "Belangenbehartiging enige kans op compensatie"

Voorzitter van Vereniging Woekerpolis.nl, Ab Flipse, roept intermediairs op hun klanten te adviseren zich gratis aan te sluiten bij de collectieve procedures van de vereniging. Volgens Flipse weten velen niet eens dat er nog kans is op compensatie. Lees meer

AMweb, gepubliceerd op 15 december 2016

Ook Dijsselbloem gedupeerd door woekerpolis

Als voorbeeld noemde Dijsselbloem zijn eigen situatie om aan te tonen hoe bankiers en andere financiële specialisten soms misbruik maken van hun kennisvoorsprong tegenover hun klanten. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 1 september 2016

Reaal haalt doel voor actief benaderen van woekerpolisklanten niet

Reaal hield zich niet aan de afspraak om eind 2014 minstens vier op de vijf klanten met een woekerpolis actief benaderd te hebben met een oplossing. De Autoriteit Financiële Markten heeft hierover een klacht ingediend, welke gegrond is verklaard. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 31 augustus 2016 

Nieuw adviesloket woekerpolissen
Het digitale “Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen” adviseert bezitters van een woekerpolis kosteloos over mogelijkheden en alternatieven. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 4 juli 2016

Woekermaffia
Boodschappentassen vol met papieren bij de Woekertoer; hoe zijn we aan die woekerpolissen gekomen, waarom wordt er niet ingegrepen en waarom is er nog steeds geen bevredigende oplossing? Het wordt allemaal weergegeven in het artikel van de Groene Amsterdammer: Verzekeringsmaffia.

De Groene Amsterdammer, gepubliceerd op 30 juni 2016

Druk op verzekeraars rondom hersteladvies

Verzekeraars moeten nog veel klanten voorzien van het verplichte hersteladvies rondom hun woekerpolis. Vooral omtrent de pensioengebonden polissen lopen de grote verzekeraars achter. Verzekeraars moeten uiterlijk 31 december 2016 alle klanten benaderd hebben. Zo niet, dan kan de AFM boetes uitdelen.

FD, gepubliceerd op 13 juni 2016

Stormloop op onafhankelijk woekerpolisadvies
Op zaterdag 11 juni 2016 organiseert de Vereniging Woekerpolis.nl voor gedupeerden met een woekerpolis een adviesmarathon. Meer dan 30 adviseurs zitten in Utrecht de hele dag klaar. Aanwezigen krijgen gratis onafhankelijk advies over wat ze met hun woekerpolis moeten doen en hoe ze hun schade vergoed kunnen krijgen. Daarvoor zijn er zowel financiële als juridische adviseurs aanwezig. Binnen een paar dagen meldden zich al 400 belangstellenden aan uit alle hoeken van het land, waarmee al meer dan de helft van de beschikbare plaatsen vergeven is. De adviesmarathon is een vervolg op de Woekertoer die de vereniging in 2014 en 2015 organiseerde en waarbij al enkele duizenden consumenten gratis onafhankelijk advies kregen. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 7 juni 2016

Massaclaim Vereniging Woekerpolis.nl zet beursgang ASR op scherp
Vereniging Woekerpolis.nl heeft een week voor de aangekondigde beursgang verzekeraar ASR gedagvaard voor haar rol in de woekerpolisaffaire. Voor de vereniging, die onlangs de grens van honderdduizend leden passeerde, is dit de vierde collectieve procedure die zij start. Door ASR werden de afgelopen decennia circa 1,1 miljoen woekerpolissen verkocht, waarvan de producten Waerdye en het ABC Spaarplan de belangrijkste zijn. ASR hield op de polissen kosten in die contractueel niet met de klant overeengekomen waren. In offertes stonden misleidende rekenvoorbeelden, waarbij eindkapitalen werden voorgespiegeld die nooit gehaald konden worden. De gemiddelde schade wordt geraamd op € 4500,- per polis. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 3 juni 2016

Algemene Ledenvergadering 2016
Op 31 mei 2016 vond de vierde Algemene Ledenvergadering plaats. We kijken terug op een geslaagde en interactieve bijeenkomst en waren blij te zien dat de actiebereidheid onder de aanwezigen enorm is. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 1 juni 2016

Nationale-Nederlanden in beroep tegen uitspraak Kifid
Nationale-Nederlanden is in beroep gegaan tegen de uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. De zaak wordt nu voorgelegd aan de Commissie van Beroep. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 26 mei 2016 

Procederen in woekerpoliszaken loont
Vandaag heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) een uitspraak gepubliceerd in een woekerpoliszaak tegen Nationale-Nederlanden (nr. 2016-129). Hieruit blijkt dat Nationale-Nederlanden ten onrechte zogenaamde eerste kosten op de polis heeft ingehouden. Dit zijn de kosten waaruit onder andere de provisie van de tussenpersoon wordt betaald. Verder heeft het Kifid bepaald dat de compensatie voor het hefboom- en inteereffect opnieuw berekend moet worden waardoor deze waarschijnlijk veel hoger uitkomt. Voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl: “Met deze uitspraak wordt een belangrijk signaal afgegeven: procederen in woekerpoliszaken loont.” Vereniging Woekerpolis.nl die namens haar bijna 100.000 leden als enige partij in Nederland collectief procedeert tegen Nationale-Nederlanden, Aegon en Reaal verwacht in de loop van dit jaar uitspraken van de rechtbank te krijgen. Flipse: “Dan weten we echt waar we aan toe zijn, omdat de uitkomsten van deze collectieve procedures voor al onze leden gelden.”

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 29 maart 2016

Kifid kent hogere compensatie toe

In een woekerpoliszaak moet Achmea de gedupeerde een schadevergoeding van circa € 20.000,- uitkeren in plaats van € 2.000,-. Achmea heeft naar oordeel van het Kifid vooraf onvoldoende informatie verstrekt over de verbonden kosten van de overlijdensrisicodekking. Lees meer

Kifid, gepubliceerd op 29 januari 2016

Oproep sjoemelsoftware woekerpolissen

Vereniging Woekerpolis.nl roept bezitters van woekerpolis-sjoemelsoftware op om deze aan haar op te sturen. Het gaat om software waarmee in het verleden offertes voor woekerpolissen zijn gemaakt. De vereniging wil de software gebruiken in de collectieve procedures die zij voert. De verwachting is dat met de software kan worden aangetoond dat verzekeraars hun klanten verkeerd hebben voorgerekend. Eerder wist de vereniging al de hand te leggen op sjoemelsoftware van Reaal. Lees meer

Vereniging Woekerpolis.nl, gepubliceerd op 27 januari 2016